Nasz bezpieczniejszy świat


#zarządzanie ryzykiem / środa, 9 stycznia, 2019
Za: Polska Izba Ubezpieczeń

Ubezpieczyciele może i nie są superbohaterami, którzy uchronią świat przed katastrofami. Za to na pewno są w stanie uczynić świat bezpieczniejszym!

Doskonale znają się na zarządzaniu ryzykiem i są w stanie pomóc (pomóc, a nie: zastąpić!) państwu i administracji publicznej w stawieniu czoła kataklizmom.

Jak to robią?
1. Ubezpieczyciele gromadzą dane, dzięki którym mogą oszacować ryzyko i jego skutki finansowe,
2. tworzą produkty, które pomagają zabezpieczyć się przed skutkami katastrof,
3. uczą, czym jest efektywna prewencja,
4. premiują te działania klientów, które przyczyniają się do redukcji ryzyka,
5. dbają o sprawność likwidacji szkód i pomoc potrzebującym po szkodzie,
6. wspierają odbudowę po zajściu zdarzeń ekstremalnych oraz uwzględniają w planach odbudowy istniejące ryzyka katastroficzne.
Ubezpieczyciele wiedzą, jak robić to dobrze.

Więcej w ciekawym raporcie Polskiej Izby Ubezpieczeń „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?”
https://nawypadekgdy.pl/…/12/181212_PIU_raport-klimatyczny.…

My polecamy Wam, Wy polecajcie swoim klientom 😊 Niech wiedzą, kto dla nich tworzy bezpieczeństwo!

Zobacz post na Fb.