Zakres terytorialny OC ppm


#ubezpieczenia / poniedziałek, 14 stycznia, 2019

Zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest uregulowany ustawowo.
Obejmuje zdarzenia:
– powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego – na zasadzie wzajemności.

Ubezpieczyciel nie ma możliwości zmiany zakresu terytorialnego i każda umowa OC ppm obejmuje szkody, do których doszło na terenie Polski oraz na terenie państw, które są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.
Do krajów tych należą: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

W poszczególnych krajach mogą być jednak różne limity odpowiedzialności. Państwa spoza Unii Europejskiej poziom sum gwarancyjnych ustalają same, a z kolei nawet na terenie UE dyrektywa komunikacyjna określa jedynie minimalne limity, nie zabraniając wprowadzania wyższych lub wręcz nieograniczonych sum.
Jeśli do zdarzenia doszło w kraju, w którym obowiązują inne sumy gwarancyjne niż w Polsce, za obowiązujące uznaje się te warunki, które szerzej chronią poszkodowanego.

Jakie mogą być to sumy? Przykładowo (dane za: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych):
– w Szwecji minimalna suma gwarancyjna to 32 mln euro na zdarzenie,
– w Andorze 50 mln euro na zdarzenie,
– w Belgii, Finlandii, Francji czy Wielkiej Brytanii odpowiedzialność za szkody osobowe jest nieograniczona.
Jeśli kierowca z polskim OC spowoduje szkodę w tych krajach, to ubezpieczyciel będzie odpowiadał do limitu (lub jego braku) obowiązującego w miejscu zdarzenia.

Zobacz post na FB.