Co daje prewencja?


#prewencja / środa, 16 stycznia, 2019

Co daje prewencja?
To proste: prewencja obniża prawdopodobieństwo występowania szkód lub obniża wartość szkód. Jest po to, by było bezpieczniej, a ubezpieczanie danego ryzyka było ekonomicznie efektywniejsze.

W prewencji niezwykle ważna jest współpraca. Ubezpieczyciela z klientem, ale też ubezpieczyciela z samorządem. Gdy pojawia się publiczno-prywatne partnerstwo, można poskromić nawet największe zagrożenia naturalne.

Pokażmy to na przykładzie – zaczerpniętym z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?” (w całości dostępny tutaj: https://nawypadekgdy.pl/…/12/181212_PIU_raport-klimatyczny.…).

Mamy dwie gminy – załóżmy, że są bliźniacze, choć pierwsza jest bardziej świadoma, a druga kieruje się znaną zasadą „jakoś to będzie”.
Ta pierwsza stawia na szerokie działania prewencyjne. Dysponuje planami zagospodarowania przestrzennego, nie zezwala na wznoszenie budynków na terenach zalewowych, a przy tym inwestuje w systemy wodne oraz infrastrukturę przeciwpowodziową. Druga gmina działa zupełnie odwrotnie: nikt nie przejmuje się gospodarką przestrzenną, domy stawiane są tam, gdzie się to opłaca (chwilowo…), a chaos infrastrukturalny dopełnia ograniczona retencja wodna. Gminy, przypomnijmy są bliźniacze. A czy skutki potencjalnej powodzi też będą bliźniacze?
Oczywiście nie. Pierwsza gmina ma ograniczoną ekspozycję na ryzyko dzięki planowaniu i prewencji. Drugiej grozi katastrofa. Grożą też potencjalne problemy mieszkańców z ubezpieczeniem, bo efektywna prewencja powinna być warunkiem koniecznym, by dane ryzyko było ubezpieczalne.

Może warunkiem koniecznym powinno być także słuchanie ubezpieczyciela i jego prewencyjnych porad…?

Zobacz post na Fb.