Brak OC ppm. Kiedy UFG nałoży karę?


#ubezpieczenia / czwartek, 17 stycznia, 2019

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mają obowiązek posiadać wszyscy właściciele pojazdów – tak długo, jak pojazd jest zarejestrowany, bez względu na jego stan techniczny i czy jest on aktualnie użytkowany.

Istotne, by wykupić ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu i bezwzględnie przed wprowadzeniem go do ruchu. A w przypadku zakupu używanego pojazdu – gdy poprzedni właściciel nie miał OC – najpóźniej w dniu nabycia pojazdu i również przed wprowadzeniem go do ruchu.

Karę za brak ubezpieczenia OC zapłaci każdy posiadacz pojazdu, który nie spełnił tego obowiązku. Wysokość kary uzależniona jest od rodzaju pojazdu, przerwy w ciągłości ubezpieczenia oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku, w którym przeprowadzona została kontrola. Stawki opłat karnych w 2019 r. można znaleźć na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (ufg.pl), który pilnuje szczelności systemu ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce.

Jakie są najczęstsze przyczyny wpadania w „pułapkę” braku OC ppm?
➡️ niezapłacenie pełnej raty składki,
➡️ zły stan techniczny auta.
1/3 kierowców błędnie uważa, że ubezpieczenie przedłuża się automatycznie na kolejny rok – nawet gdy nie zapłacili którejś z rat dotychczasowej składki. Z kolei aż 40% jest przekonanych, że gdy pojazd stoi niesprawny w garażu, to nie musi mieć ubezpieczenia. TO BŁĄD! Tak długo, jak pojazd jest zarejestrowany, jego właściciel musi mieć ważne ubezpieczenie OC.
Warto również pamiętać, że OC zbywcy pojazdu nigdy nie przedłuża się na kolejny rok, nawet gdy było w pełni opłacone. Nowy właściciel auta musi wykupić własną polisę.

Kary za brak OC ppm są uzależnione od minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. wynoszą:
🗓 Za spóźnienie do 3 dni:
➡️ 900 zł auto osobowe,
➡️150 zł motocykl,
➡️1350 zł ciężarówka.

🗓 Za spóźnienie od 4 do 14 dni:
➡️ 2250 zł auto osobowe,
➡️ 380 zł motocykl,
➡️ 3380 zł ciężarówka.

🗓 Za spóźnienie powyżej 14 dni:
➡️ 4500 zł auto osobowe,
➡️ 750 zł motocykl,
➡️ 6750 zł ciężarówka.

UWAGA!
Kara to niejedyna konsekwencja braku OC. W sytuacji spowodowania wypadku nieubezpieczonym pojazdem – zarówno kierujący nim sprawca, jak i posiadacz – muszą oddać UFG odszkodowanie wypłacone ofiarom tego wypadku.
Rekordzista ma do zwrotu blisko 5 milionów zł!

(Powyższy tekst przeznaczony jest dla celów informacyjnych i ma charakter ogólny i jako taki nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów prawa. Szczegółowe przepisy w tym zakresie znajdą Państwo w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK.)

Zobacz post na Fb.