Brak OC ppm. Skąd UFG wie?


#ubezpieczenia / wtorek, 22 stycznia, 2019

Tym razem wyjaśniamy:
1. Skąd Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wie, kiedy należy się kara za brak ubezpieczenia?
2. Kiedy UFG może odstąpić od nałożenia kary?
_____
1.
Coraz częściej brak obowiązkowego OC ppm wykrywany jest bez bezpośredniego kontaktu z właścicielem pojazdu (np. w trakcie kontroli policyjnej), a dzięki informacjom z ogólnopolskie bazy polis komunikacyjnych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Baza przeszukiwana jest przez specjalne algorytmy wykrywające przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, jak również opóźnienia w zawarciu ubezpieczenia OC przy pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce.
To taki „wirtualny policjant” UFG.

Aktualnie 75% wykrywanych przypadków braku polisy OC odbywa się poprzez ustalenia własne UFG, a pozostałe – dzięki kontrolom policji lub innych organów zewnętrznych.

2.
Jeśli posiadacz pojazdu nie zapłaci kary za brak OC dobrowolnie, jest ona ścigana przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej i majątkowej zobowiązanego, kara za brak OC może zostać rozłożona na nieoprocentowane raty lub może nastąpić jej umorzenie (częściowe lub całkowite).
Konieczne jest jednak spełnienie ściśle określonych przesłanek. Podstawy umorzenia kary lub zastosowania ulgi w jej spłacie, każdorazowo podlega ocenie UFG zgodnie z regułami zawartymi w Regulaminie umarzania wierzytelności Funduszu (dostępnym tutaj: https://www.ufg.pl/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009130)

Przypomnijmy: KARY za brak OC ppm są uzależnione od minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. wynoszą:
🗓 Za spóźnienie do 3 dni:
➡️ 900 zł auto osobowe,
➡️150 zł motocykl,
➡️1350 zł ciężarówka.

🗓 Za spóźnienie od 4 do 14 dni:
➡️ 2250 zł auto osobowe,
➡️ 380 zł motocykl,
➡️ 3380 zł ciężarówka.

🗓 Za spóźnienie powyżej 14 dni:
➡️ 4500 zł auto osobowe,
➡️ 750 zł motocykl,
➡️ 6750 zł ciężarówka.

UWAGA!
Kara to niejedyna konsekwencja braku OC. W sytuacji spowodowania wypadku nieubezpieczonym pojazdem – zarówno kierujący nim sprawca, jak i posiadacz – muszą oddać UFG odszkodowanie wypłacone ofiarom tego wypadku.
Rekordzista ma do zwrotu blisko 5 milionów zł!

(Powyższy tekst przeznaczony jest dla celów informacyjnych, ma charakter ogólny i jako taki nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów prawa. Szczegółowe przepisy w tym zakresie znajdą Państwo w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK.)

Zobacz post na Fb.