Agent czy broker?


#ubezpieczenia

To, co oczywiste dla ubezpieczeniowców, wcale nie musi być takie dla klientów. Wielu klientów nie wie, czym różni się agent od brokera.
Celem jednego i drugiego jest dobre ubezpieczenie klienta. Zapewnienie ochrony, która będzie adekwatna do potrzeb i posiadanego przez klienta majątku.
A na czym polegają formalne różnice?

2019-02-27

Symulacje „Bezpieczny Poród” dzięki PZU


#dumnizubezpieczeń

Dzięki PZU i TUW PZUW powstało Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Grupa PZU sfinansowała m.in. fantomy porodowe i noworodkowe oraz kursy szkoleniowe, dzięki którym lekarze i pielęgniarki ćwiczą trudne porody i postępowanie w sytuacji zagrożenia życia matki bądź dziecka.

2019-02-20

Zaniżanie odszkodowań? Fake news!


#ubezpieczenia

Wg badania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ubezpieczyciele przegrywają 90% sporów z klientami w sądach. To pewnie niestety prawda. I nie świadczy to dobrze o ubezpieczycielach…
Ale, ale…!
Przełożenie 90% wygranych w sądach na 90% wszystkich zaniżanych odszkodowań jest statystycznie nieuprawnione.

2019-02-19

Baza UFG: coraz większa i pomocna


#ubezpieczenia

Baza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ma moc: z każdym rokiem jest coraz większa i coraz bardziej pomocna!
Co ważne, UFG potwierdza systematyczny wzrost jakości danych, którymi ubezpieczyciele zasilają ogólnopolską bazę polis komunikacyjnych. To efekt wspólnej, świetnej pracy.

2019-02-18

Ratownictwo – czy darmowe?


#ubezpieczenia

Polska jest jednym z ostatnich europejskich krajów, w których ratownictwo jest „darmowe” (w rzeczywistości płaci za nie MSWiA oraz my wszyscy). W pozostałych krajach akcje ratunkowe opłacane są przez tego, który pomocy potrzebował…
..lub przez ubezpieczyciela.
To właśnie dlatego przy wyborze ubezpieczenia turystycznego tak ważna jest suma kosztów leczenia i akcji ratunkowej.

2019-02-08

Nadchodzi koniec fraudów?


#ubezpieczenia

Wystartowała platforma Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej. Główny cel: wspomaganie ubezpieczycieli w ujawnianiu wyłudzeń odszkodowań.
Z platformy mogą bezpłatnie korzystać wszyscy członkowie UFG, czyli wszyscy ubezpieczyciele sprzedający w Polsce ubezpieczenia komunikacyjne.

2019-02-04