Agent czy broker?


#ubezpieczenia / środa, 27 lutego, 2019

Agent ubezpieczeniowy a broker

To, co oczywiste dla ubezpieczeniowców, wcale nie musi być takie dla klientów. Wielu klientów nie wie, czym różni się agent od brokera.

Celem jednego i drugiego jest dobre ubezpieczenie klienta. Zapewnienie klientowi ochrony, która będzie adekwatna do jego potrzeb i posiadanego przez niego majątku.

Na czym polegają formalne różnice❓

🔶 AGENT UBEZPIECZENIOWY wykonuje działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń.

Formalnie agent reprezentuje zakład ubezpieczeń w kontakcie z klientem. Na rzecz ubezpieczyciela pozyskuje klientów, doprowadza do zawarcia umowy i uczestniczy w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Najczęściej obsługuje klienta indywidualnego oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

W praktyce agent / multiagent działa dla klienta. To dla niego poszukuje najkorzystniejszej, odpowiedniej zakresowo i cenowo, ochrony ubezpieczeniowej. Pomaga mu w kontakcie z ubezpieczycielem, przy szkodzie, w problemach. Pełni funkcję doradcy ubezpieczeniowego.

🔷 BROKER UBEZPIECZENIOWY wykonuje działalność brokerską na rzecz klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Co do zasady są to firmy – klienci korporacyjni, którzy wyrazili wolę, by broker reprezentował ich w rozmowach z zakładami ubezpieczeń.

Czynności brokerskie to doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia, a także zarządzanie i wykonywanie tych umów. Brokerzy biorą też czynny udział w zarządzaniu ryzykiem danego przedsiębiorstwa – dbają o bezpieczeństwo firmy i spełnianie wymaganych procedur tak, by zminimalizować ryzyko wystąpienia szkody. A gdy szkoda jednak się pojawi, w imieniu klienta biorą udział w procesie likwidacji.

W praktyce więc i AGENT, i BROKER dba o swojego klienta i chce dla niego jak najlepiej. Agent dla klienta indywidualnego i segmentu MSP, broker – dla „dużego” klienta korporacyjnego.

Agenci i brokerzy chcą zapewniać klientowi ochronę ubezpieczeniową i dostarczać mu jak najlepsze, jak najbardziej dopasowane ubezpieczenie.

Warto mieć dobrego doradcę ubezpieczeniowego. Warto mieć kogoś, kto profesjonalnie zajmie się ubezpieczeniem Ciebie, Twoich najbliższych, Twojego majątku, interesu i biznesu.

Zobacz post na Fb.