Możliwe większe kontrole OC ppm


#ubezpieczenia / środa, 13 marca, 2019

Unia Europejska chce zwiększenia kontroli obowiązkowych ubezpieczeń OC.
Oznacza to, że również polskie auta w czasie podróży za granicą będą mogły być kontrolowane, a za brak ubezpieczenia kierowcom grożą sankcje znacznie wyższe niż w Polsce. Nieubezpieczony pojazd będzie mógł być nawet skonfiskowany.

Jak wyjaśnia UFG, do kontroli wykorzystana ma być m.in. technologia umożliwiająca automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych. Z kolei do wymiany informacji między państwami członkowskimi stosowany miałby być system EUCARIS (Europejski System Wymiany Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy), wykorzystywany już dziś do zwalczania wykroczeń drogowych i egzekwowania mandatów od sprawców spoza kraju popełnienia wykroczenia.

Tradycyjnie radzimy, by pamiętać o ubezpieczeniu.
Ubezpieczenia są fajne i potrzebne.

Zobacz post na Fb.