Wakacje! Pełną parą, ale…


#ubezpieczenia

Bez ubezpieczenia turystycznego nigdzie nie wylatujcie / nie wyjeżdżajcie! Bez ubezpieczenia nie wypuszczajcie nigdzie swoich klientów!
Pamiętajcie również, że to nie klauzula alkoholowa jest najważniejsza… 😉 Owszem, to przydatna czasem opcja dodatkowa, ale najważniejsza jest suma ubezpieczenia!

2019-06-24

a TERAZ ubezpieczenia na żądanie


#ubezpieczenia

Jak TERAZ wyglądają ubezpieczenia na żądanie? A konkretnie to pierwsze w Polsce – od Avivy?
Przede wszystkim: skoro na żądanie, to przez aplikację.
Skanujemy kod Aztec z dowodu rejestracyjnego. Dodatkowo trzeba zaznaczyć kilka opcji…

2019-06-19

Długość naszego życia


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia, #wiedza

Aby właściwie oszacować wysokość składki w ubezpieczeniu na życie, potrzebna jest wiedza, jak długo nasi ubezpieczeni pożyją, a ilu z nich umrze w kolejnych latach. Bazowym instrumentem są tablice trwania życia. Na ich podstawie można przewidzieć, jak długo (statystycznie) będzie jeszcze żył ubezpieczany właśnie człowiek i na jak długi czas, zależnie od modelu umowy, należy rozłożyć opłacanie składki lub wypłatę renty.

2019-06-10

Dobre OWU


#ubezpieczenia, #wiedza

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), tak jak i umowa ubezpieczenia, muszą być formułowane przez ubezpieczycieli w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Wprost nakazuje to ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej…

2019-06-03