Gefion w tarapatach


#ubezpieczenia / piątek, 19 lipca, 2019

W duńskiej centrali Gefiona wciąż trwa kontrola ichniejszego nadzoru (od listopada 2018 r.!). Nadzór zastosował wobec Gefiona środki nadzorcze, w tym podjął decyzję o nałożeniu narzutu kapitałowego w wysokości 39,2 mln koron duńskich, w wyniku czego wskaźnik wypłacalności wg stanu na dzień 31 maja 2019 r. został ustalony na poziomie 86% (!).

Również nasz polski Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed Gefionem (tutaj cały komunikat).

Opierając się na kontrolach duńskiego nadzorcy, KNF wskazuje, iż w Gefionie stwierdzono m.in.:
🔹 brak posiadania wymaganej kontroli nad dystrybutorami ubezpieczeń (external agents) oraz podmiotami odpowiedzialnymi za obszar likwidacji szkód,
🔹 brak posiadania efektywnej funkcji compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,
🔹 brak posiadania efektywnych form ładu korporacyjnego,
🔹 nieprawidłowości w procesie wyliczania rezerwy składek,
🔹 nieprawidłowości w zakresie ustalania kwot należnych z tytułu umów reasekuracji,
🔹 nieprawidłowości w zakresie wyliczania wielkości efektu ograniczenia ryzyka z tytułu umów reasekuracji,
🔹 nieprawidłowości w odniesieniu do przeprowadzania własnej oceny ryzyka i wypłacalności,
🔹 nieprawidłowości w odniesieniu do umów outsourcingu dotyczących zarządzania aktywami.

W Polsce Gefion – jako podmiot działający na zasadzie swobody świadczenia usług – nie jest kontrolowany przez nasz polski KNF.

Pamiętajcie o tym…
Byśmy wciąż mogli być #dumnizubezpieczeń! Niestety tak to działa, że gdy jeden zawiedzie, rykoszetem oberwą wszyscy…

A przecież tu chodzi o to, by wspólnie chronić klientów, poszkodowanych, oraz wizerunek i reputację branży ubezpieczeniowej.
Wielka, odpowiedzialna, nasza wspólna rzecz!!!

Zobacz post na Fb.