Obowiązkowe OC ppm a rzeczywistość


#ubezpieczenia / środa, 28 sierpnia, 2019

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafiło pytanie prejudycyjne w sprawie ubezpieczenia pojazdu niezdolnego do jazdy i przeznaczonego do zniszczenia. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim dąży do ustalenia, czy powiat, który nabył na podstawie orzeczenia sądu prawo własności takiego pojazdu, ma obowiązek jego ubezpieczenia. Chce wiedzieć, czy obowiązek ubezpieczenia obejmuje nawet takie sytuacje, gdy czekający na zniszczenie pojazd jest ulokowany na strzeżonym parkingu, poza drogą publiczną.
Stroną skarżącą jest powiat ostrowski, a stroną pozwaną Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Na odpowiedź – teoretycznie oczywistą, bo przecież wszyscy wiemy, jak jest z obowiązkiem OC ppm 😉 – trochę będziemy musieli jednak poczekać…
A w międzyczasie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przypomina, że nie jest to pierwsze tego typu zapytanie do Trybunału UE.

W ubiegłym roku portugalski sąd zapytał o obowiązek ubezpieczenia pojazdu, który nie jest i już nie będzie użytkowany przez właściciela i po prostu stoi na terenie prywatnym.
Tu odpowiedź była prosta: oczywiście, że podlega obowiązkowi ubezpieczenia.

Zgodnie z unijną dyrektywą „pojazd” oznacza „każdy pojazd silnikowy przeznaczony do podróżowania lądem”. Definicja ta jest niezależna od użytku, jaki się z niego czyni. Przemawia ona za obiektywną koncepcją pojęcia pojazdu, bez względu na zamiar faktycznego użycia pojazdu po stronie jego właściciela lub innej osoby.

No właśnie… „Definicja ta jest niezależna od użytku, jaki się z niego czyni”. Tu może się znaleźć fragment odpowiedzi na to nowsze zapytanie z Polski…

Zobacz post na Fb.