Ubezpieczenie CPI od Generali


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia / wtorek, 3 września, 2019

Wiecie, czym jest ubezpieczenie CPI?
Contaminated Product Insurance – bo od tego pochodzi skrót – to wyspecjalizowane ubezpieczenie skierowane do branży spożywczej. Takie jeszcze szersze niż pakiety związane z wycofaniem produktu z rynku. Do swojej oferty i na nasz rynek CPI wprowadziło Generali.

CPI:
🍭 zapewnia ochronę ubezpieczeniową w zakresie wycofania zanieczyszczonego produktu z rynku,
🍭 oferuje wsparcie specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, prawników i w zakresie działań PR.

Tym, co skłania producentów do wykupienia CPI, są regulacje prawne, ale też branżowe wymogi, które swoim dostawcom nierzadko stawiają sieci sklepów. Często możliwość wystawienia swojego towaru na konkretnych sklepowych półkach jest uwarunkowana posiadaniem ubezpieczenia CPI. To praktyka spotykana za granicą.

Jak zapewniają eksperci Generali, CPI w Polsce jest już ubezpieczeniem lubianym i docenianym przez klientów, ale niestety wciąż jeszcze niszowym. Dlatego kluczowe jest budowanie świadomości na temat zakresu ubezpieczenia i korzyści, jakie wynikają z jego wykupienia.

By zapewnić szerszą rozpoznawalność swojego nowego produktu, Generali chce uczyć o nim pośredników ubezpieczeniowych. Ostatnio zaprosiło na swoje kolejne, wakacyjne śniadanie brokerów, a nauka odbyła się przez zabawę.

Marcin Gołąb z Generali:
„CPI najczęściej dotyczy producentów żywności, którzy nieumyślnie wprowadzają na rynek artykuł mogący stanowić zagrożenie dla konsumentów. Zazwyczaj jest to spowodowane zanieczyszczeniem przez bakterie, kawałki metalu lub plastiku albo środek chemiczny. Producent ma wtedy, wynikający z prawa, obowiązek ostrzeżenia konsumentów o niebezpiecznym produkcie i wycofania go ze sprzedaży. Jeżeli produkt jest popularny i cieszył się do tej pory zaufaniem konsumentów, niekorzystna sytuacja producenta może pogorszyć się jeszcze bardziej ze względu na zainteresowanie mediów, podsycane często przez nieuczciwą konkurencję. Dochodzi do podważenia nie tylko reputacji, ale i wiarygodności marki. Konsekwencją kryzysu wizerunkowego może być pogorszenie wyników osiąganych przez firmę, a nawet jej zniknięcie z rynku.
W ramach CPI klient może skorzystać z pomocy
konsultanta ds. zarządzania kryzysowego, który już w pierwszej fazie kryzysu pomoże wskazać kierunki działania minimalizujące straty i – jako zewnętrzny specjalista – oceni sytuację, żeby pomóc przedsiębiorcy w najtrudniejszym dla niego momencie. Z jego pomocą możliwe będzie także zaplanowanie akcji usuwania produktu ze sklepów. Do tego ubezpieczony otrzymuje dostęp do usługi, którą Generali określa mianem „assistance reputacyjnego”. Nie ma ona odpowiedników na rynku – jest nowością. To gotowe do użycia narzędzie, które zostało opracowane razem z partnerską kancelarią prawną. Assistance reputacyjny obejmuje narzędzia prawne i te z zakresu PR, które pomogą zniwelować negatywny oddźwięk i zarządzić relacjami z mediami.”

Zobacz post na Fb.