Przedmiot ubezpieczenia OC


#ubezpieczenia, #wiedza

Co jest przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? Nasuwająca się natychmiast odpowiedź: „odpowiedzialność cywilna!” nie może być uznana za wyczerpującą.
Zacytowanie z pamięci art. 822 k.c., bez dodatkowego komentarza, także nie rozjaśnia obrazu. Przypomnijmy – przepis ten definiuje przedmiot ubezpieczenia OC jako odpowiedzialność ubezpieczającego lub osoby, na rzecz której zostaje zawarta umowa ubezpieczenia, za szkody wyrządzone osobom trzecim.
– jak to jest z tym OC, rozjaśnia Paweł Sukiennik

2019-10-31

Doradztwo w imię (dobrej) sprzedaży


#dumnizubezpieczeń, #komentarz, #ubezpieczenia, #wiedza

Sprzedaż ubezpieczeń to doradzanie klientowi, by kupił JAK NAJLEPSZE produkty. Dopasowane do potrzeb, sytuacji życiowej, możliwości finansowych. JAK NAJLEPSZE wcale nie musi oznaczać „jak najdroższe”. Ale z pewnością nie może oznaczać „jak najtańsze”.
Ale doradztwo to także pokazywanie klientowi, jakich ubezpieczeń NIE POTRZEBUJE. Nic lepiej nie zbuduje zaufania klienta do agenta. Nic lepiej nie zaprezentuje agenta jako DORADCY.

2019-10-28

Praktyczne klasyfikacje ubezpieczeń OC


#ubezpieczenia, #wiedza

Przy jednym z możliwych podziałów ubezpieczeń OC warto się na dłużej zatrzymać. Jest to zasadniczy „dwupodział” na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej, stosowany przez reasekuratorów na całym świecie, ale zakorzeniony najbardziej na rynkach anglosaskich, na których zdecydowanie więcej składki zbiera się z ubezpieczeń drugiego typu. Gdzie leży granica pomiędzy typami odpowiedzialności, a co za tym idzie – ich ubezpieczeniami?
– wyjaśnia Paweł Sukiennik

2019-10-24

O kliencie: lokalizacja i dzieci


#dumnizubezpieczeń, #komentarz, #ubezpieczenia

Jeszcze nie tak wcale dawno temu ubezpieczyciele desperowali, że nie dostają numerów telefonów lub maili klientów. Część metodą kija, część metodą marchewki przyzwyczaiła agentów, by te podstawowe dane podawali.
Ale telefon i mail klienta to tylko dane kontaktowe. Bardziej interesujące będą dane mające wpływ na ocenę ryzyka. Choć z całą pewnością ciekawym byłoby też sprawdzenie, czy bardziej szkodowi są klienci korzystający z Gmaila czy z Wirtualnej Polski…?
– pisze Marcin Z. Broda

2019-10-23

Omnikanałowość: zapytajmy najpierw, czyj jest klient


#komentarz

Ubezpieczyciele chcą wierzyć, że klienci potrzebują swobodnego przechodzenia między poszczególnymi kanałami dystrybucji. Zapewniają, że klient chce korzystać z różnych możliwości: zajrzeć do internetu, na stronę porównywarki, zadzwonić na infolinię lub pójść do agenta. Jednolite podejście do poszczególnych kanałów dystrybucji ubezpieczyciele dumnie nazywają omnikanałowością. Zgodnie z założeniami tej bardzo ostatnio popularnej strategii, rozpoczynając raz kalkulację we wszystkich kanałach, klient powinien widzieć tę samą ofertę.
– komentuje Anna Sitarek

2019-10-21

1,1 mln zł – najdroższa pomoc w wakacje ’19


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia

Najdroższa pomoc medyczna udzielona Polakowi w wakacje 2019 r. kosztowała 1,1 mln złotych! Zdarzenie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych (dane: Mondial Assistance).
Rekordowy przypadek dotyczył mężczyzny, który doznał wylewu krwi do mózgu. Doszło do istotnych ubytków neurologicznych oraz problemów z chodzeniem. Większość kosztów związana była z hospitalizacją w 2 szpitalach, w tym jednym specjalistycznym. Oraz z transportem medycznym…

2019-10-21

Rodzaje ubezpieczeń OC – kryteria podziału


#ubezpieczenia, #wiedza

W obrębie ubezpieczeń OC istnieją liczne możliwości klasyfikacyjne. Nie są to ubezpieczenia, które łatwo się takim próbom poddają.
Radca prawny będzie kładł nacisk na podział według kryterium źródła odpowiedzialności – na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Underwriter będzie rozróżniał ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej. Wykładowca akademicki będzie wyróżniał przede wszystkim ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne…

2019-10-17

O zakupach agencji


#komentarz, #ubezpieczenia

Znana transakcja, kiedy jedna baaardzo duża agencja kupiła inną (tylko) dużą agencję, wprowadziła na rynek trochę zamieszania. Przede wszystkim zaraz pojawiły się kwoty – czasem sięgające 100 mln zł. Co zresztą szybko było dementowane przez obie strony.
Jednak ciekawsze, co nastąpiło chwilę później. I w innych dużych, i w średnich agencjach zaczęto zastanawiać się poważnie nad połączeniem z silniejszym partnerem lub dokapitalizowaniem z jednego z funduszy…
– pisze Marcin Z. Broda, redaktor naczelny Dziennika Ubezpieczeniowego

2019-10-16

Nationale-Nederlanden kolejny raz z akcją Movember. Zobacz harmonogram badań!


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia

Świadomość potrzeby przeprowadzania badań profilaktycznych wśród Polaków wzrasta z roku na rok. Jednak częściej do lekarza wybierają się kobiety. Skierowana do mężczyzn akcja Movember Polska 2019, którą już po raz piąty wspiera Nationale-Nederlanden, odczarowuje stereotypy i przełamuje tabu. W darmowych badaniach może wziąć udział nawet 3 tys. Polaków.

2019-10-10

Droga do wypłaty z OC


#ubezpieczenia, #wiedza

W praktyce niezwykle często spotykamy różnego rodzaju komplikacje na drodze do wypłaty z ubezpieczenia OC. Mamy bowiem trzy strony postępowania szkodowego, a każda z nich może się zachować w sposób nieprzewidziany, niekompetentny albo nawet bezprawny. Dlatego właśnie ubezpieczenia OC, a zwłaszcza szkody z tych ubezpieczeń, są takie ciekawe…

2019-10-10