Rodzaje szkody – trychotomia na dychotomii


#ubezpieczenia, #wiedza

Polskie prawo cywilne nie zna ogólnej definicji szkody. Wprowadza za to „zasadę pełnego odszkodowania w granicach normalnego związku przyczynowego”. Konsekwentnie – w prawie cywilnym nie znajdziemy także ogólnej definicji szkody rzeczowej (w mieniu), ani szkody na osobie.
– tłumaczy Paweł Sukiennik

2019-12-26

Wesołych Świąt!


#dumnizubezpieczeń

Życzymy Wam bezpiecznych, zdrowych oraz spokojnych Świąt!
I przypominamy, że dla wielu klientów święta takie będą właśnie dzięki Wam i dzięki ubezpieczeniom 🙂
Uśmiechu, rodzinnego czasu, szczęścia…
…czytaj dalej…

2019-12-23

Szkoda w rzeczach – ale o co chodzi?


#wiedza

Pojęcie szkody rzeczowej stanowi podstawowe kryterium podziału rynku ubezpieczeń OC i ich reasekuracji, a także wyznacza granice ubezpieczalności tego ryzyka w zakresie tzw. OC ogólnej. Ubezpieczyciele i reasekuratorzy, ale także klienci i pośrednicy, powinni zatem mieć świadomość, jaka jest treść tego pojęcia.
– wyjaśnia Paweł Sukiennik

2019-12-19

Oferta zdalna w AXA


#ubezpieczenia

AXA 2 lata temu przedstawiła i wdrożyła Deklaracje zasad współpracy z agentami i konsekwentnie realizuje kolejne zobowiązania. Specjalnie dla Was Adam Moczydłowski, Anna Gizler i Bartłomiej Biały z AXA prezentują jedno z nich – ofertę zdalną. Jak podkreśla ubezpieczyciel: kanał multiagencyjny jest dla AXA kluczowy.

2019-12-19

Typowe błędy w sprzedaży


#ubezpieczenia, #wiedza

Sprzedaż jest jedną z najtrudniejszych czynności w biznesie i to ona decyduje, czy firmy rozwijają się, czy bankrutują. Ta trudność wynika z tego, że osoba sprzedająca zajmuje się niczym innym, jak przekonywanie innych ludzi. Co jak co, ale przekonywanie innych ludzi naprawdę nie jest łatwym zadaniem.
– przekonuje Adam Kubicki

2019-12-16

Nowa misja życia


#dumnizubezpieczeń, #komentarz, #ubezpieczenia

Dziś mocniej niż kiedykolwiek misją ubezpieczycieli i agentów jest uświadamianie ludziom potrzeby zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i zabezpieczenia pieniędzy na ich leczenie. Pieniędzy, które w wielu przypadkach po prostu ratują życie.
Rolą branży jest uświadamianie ludziom, że mogą zapobiegać groźnym chorobom poprzez odpowiedni styl życia, i mogą też zapewnić sobie pieniądze na leczenie.
– o misji życiówki Jolanta Karny, wiceprezes Avivy

2019-12-12

Umowna definicja szkody


#ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia OC najogólniej można scharakteryzować jako odpowiedzialność cywilną odszkodowawczą, wynikającą z prowadzenia przez ubezpieczonego określonej działalności lub wykonywania określonych czynności. Pojęcie „odpowiedzialności odszkodowawczej” zbudowane zostało oczywiście na pojęciu „szkody”.
– dziś o tym Paweł Sukiennik

2019-12-12

Obowiązkowe rolne?


#komentarz, #ubezpieczenia

Ministerstwo rolnictwa chce zmian systemu ubezpieczenia majątkowego upraw i zwierząt. Zgodnie z postulatami organizacji rolniczych, miałby powstać obowiązkowy system, działających podobnie do ubezpieczeń komunikacyjne.
Ale czy to obszary, które da się w ogóle porównać? Nie ta skala, inne problemy… Przy czym największym problemem ubezpieczeń rolnych są wszelkie DOPŁATY.

2019-12-11

30,7 mld zł #dziękiubezpieczeniom


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia

Po 3. kwartałach 2019 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 30,7 mld zł. Ponad 14 mld zł z tej kwoty dotyczyło ubezpieczeń na życie, a kolejnych 11 mld zł związane było z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Aż o 23% wzrosły odszkodowania za szkody spowodowane żywiołami.
Każda godzina pracy ubezpieczycieli oznacza ponad 4,5 mln zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych!

2019-12-11

Specjalizacja czy multiprodukt?


#ubezpieczenia

Obecnie multiagentów można podzielić na tych, którzy są multiproduktowi i takich, którzy wybierają wąską specjalizację. Jedni szukają kompozycji produktów ubezpieczeniowych, które będą mogli dopasować do swoich klientów. Inni się ukierunkowują.
– tłumaczy Jarosław Szwajgier

2019-12-06