30,7 mld zł #dziękiubezpieczeniom


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia / środa, 11 grudnia, 2019

Po 3. kwartałach 2019 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 30,7 mld zł – podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Ponad 14 mld zł z tej kwoty dotyczyło ubezpieczeń na życie, a kolejnych 11 mld zł związane było z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Aż o 23% wzrosły odszkodowania za szkody spowodowane żywiołami.

O 23% wzrosły odszkodowania za szkody spowodowane żywiołami.
Dane z rynku ubezpieczeń po III kw. 2019 r:
 • 67 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu,
 • 15 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu,
 • 1 mld zł podatku dochodowego do budżetu państwa,
 • ubezpieczyciele zebrali prawie 47 mld zł składek, o 1,5% więcej niż rok wcześniej,
 • zysk netto ubezpieczycieli życiowych po III kw. 2019 wyniósł 2 mld zł i był o 5% wyższy niż rok wcześniej,
 • ubezpieczyciele majątkowi zakończyli III kw. 2019 r. z zyskiem 3,9 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2% (1,3 mld zł z tego wyniku to dywidenda z PZU Życie do PZU, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych),
 • wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 2,5 mld zł i był o 5,6% wyższy niż rok wcześniej,
 • wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 2,1 mld zł i był o 10,7% niższy niż rok wcześniej,
 • należny od polskich ubezpieczycieli podatek od aktywów to ok. 540 mln zł.

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, komentuje:
„Każda godzina pracy ubezpieczycieli oznacza ponad 4,5 mln zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych. Ubezpieczenia to jednak nie tylko korzyść dla poszkodowanych. To także długoterminowe inwestycje w gospodarkę poprzez środki lokowane w papiery wartościowe emitowane przez państwo”.

Każda godzina pracy ubezpieczycieli oznacza ponad 4,5 mln zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych.
Rynek komunikacyjny
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC ppm wyniosły 7 mld zł (wzrost o 6 p%),
 • odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 4,1 mld zł (wzrost o 12,6%),
 • 562,8 zł to średnia składka z rocznej umowy OC ppm w III kwartale 2019 r. To o 3,3% mniej niż rok wcześniej,
 • 7656 zł to średnia wartość szkody z umowy OC ppm na koniec III kw. 2019 r. To o 3,1% więcej niż rok wcześniej.
Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)
 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 13,4 mld zł i była o 8,4% wyższa niż rok wcześniej,
 • największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia związane z żywiołami i innymi szkodami rzeczowymi. W sumie po III kw. 2019 r. wydano na nie 5 mld zł.
Rynek życiowy
 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła prawie 16 mld zł (spadek o 3,1%),
 • wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 14,2 mld zł (spadek o 10,6%).

Źródło: PIU