Finansowe: ubezpieczenie niskiego wkładu i pomostowe


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia / czwartek, 23 stycznia, 2020

Ubezpieczenia finansowe to nic innego jak transfer ryzyka na ubezpieczyciela za odpowiednią cenę i uwolnienie tym samym środków finansowych i czasu na rozwój przedsiębiorstwa.

Wśród ryzyk finansowych rozróżnia się ponad 10 różnych rodzajów (w zależności od przyjętej klasyfikacji), w tym m.in. ubezpieczenie niskiego wkładu w kredytach hipotecznych, pomostowe, cybernetyczne, D&O (odpowiedzialności cywilnej zarządzających), ubezpieczenie emisji papierów wartościowych oraz obligacji, ubezpieczenie na wypadek sprzeniewierzenia, ubezpieczenie szkód wyrządzonych przez pracowników, ubezpieczenie należności (ubezpieczenie kredytu kupieckiego; ubezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej), gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie odpowiedzialności profesjonalisty oraz ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej instytucji finansowych.

Zaprzyjaźniony z naszą redakcją, #dumnyzubezpieczeń Grzegorz Kaliszuk ekspert rynku ubezpieczeniowego, opisał dla Was poszczególne!

Dziś skupimy się na znanych z kredytów hipotecznych:
👉 UBEZPIECZENIACH NISKIEGO WKŁADU
oraz
👉 UBEZPIECZENIACH POMOSTOWYCH
(kolejne w innych, cyklicznych postach)

Tego rodzaju ubezpieczenia stanowią zabezpieczenie banku udzielającego kredyt hipoteczny w przypadku braku spłaty kredytu – tylko w sytuacji, gdy różnica między wartością kredytu a wartością nieruchomości jest niewielka (zgodnie z Rekomendacją S wydaną bankom przez KNF w 2011 r. minimalny wkład własny powinien wynosić 10% wartości nieruchomości).

👉 Ubezpieczenie niskiego wkładu oraz ubezpieczenie pomostowe zawierane jest w formie umowy pomiędzy bankiem a zakładem ubezpieczeń. To bank jest podmiotem ubezpieczonym.

W przypadku ubezpieczenia niskiego wkładu podstawą do obliczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest różnica pomiędzy wymaganymi przez banki 20% wkładu własnego oraz twardym, nienegocjowalnym wkładem 10% (wynikającym z Rekomendacji S). Koszt tego rodzaju zabezpieczenia banku zazwyczaj jest ponoszony przez klienta w formie podwyższonej marży kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe stanowi zaś dla banku zabezpieczenie od momentu wypłaty kredytu do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej (faktycznego gwaranta wierzytelności banku). Koszt tego rodzaju ubezpieczeń oscyluje w granicach 1 punktu procentowego marży banku.
Grzegorz Kaliszuk
ekspert rynku ubezpieczeniowego

Zobacz nasz post na Fb.