Finansowe: cyberubezpieczenie


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia, #wiedza / czwartek, 30 stycznia, 2020

Ubezpieczenia finansowe to nic innego jak transfer ryzyka na ubezpieczyciela za odpowiednią cenę i uwolnienie tym samym środków finansowych i czasu na rozwój przedsiębiorstwa.

Wśród ryzyk finansowych rozróżnia się ponad 10 różnych rodzajów (w zależności od przyjętej klasyfikacji). Ostatnio omówiliśmy ubezpieczenia niskiego wkładu oraz pomostowe. Dziś pora na cyberubezpieczenia.

Ubezpieczenie cybernetyczne
To rodzaj ubezpieczenia związany z ryzykami pochodzącymi z sieci, mającymi wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych oraz finansowych. Na istotę cyberbezpieczeństwa zwróciła szczególną uwagę dyrektywa RODO. Ubezpieczenie w zakresie ryzyk cybernetycznych powinno stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania firm działających w administracji, sektorze finansowym, edukacji, transporcie oraz szeroko rozumianej branży e-commerce.

Ubezpieczenie cyber obejmuje swoim zakresem ochronę danych elektronicznych, odpowiedzialność cywilną, pokrycie kosztów dodatkowych (związanych np. z przerwą w działalności systemu), utratę zysku oraz wsparcie w komunikacji kryzysowej, jak również koszt zewnętrznego doradztwa IT.

Warto zauważyć, iż popularność tego rodzaju ubezpieczenia rośnie najszybciej pośród wszystkich wymienionych ryzyk finansowych.
Grzegorz Kaliszuk
ekspert rynku ubezpieczeniowego

Zobacz poprzedni artykuł z cyklu FINANSOWE:
https://dumnizubezpieczen.pl/index.php/2020/01/23/finansowe-ubezpieczenie-niskiego-wkladu-i-pomostowe/