Assistance w czasach pandemii


#dumnizubezpieczeń, #komentarz, #ubezpieczenia / czwartek, 19 marca, 2020

Kiedy 2 marca br. jako zarząd Mondial Assistance podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu w życie planu zachowania ciągłości działania, część moich kolegów z innych krajów mówiła, że Polska niepotrzebnie panikuje. Dziś okazuje się, że nasza decyzja była prawidłowa, bo gdy inni panikują, my spokojnie pracujemy.
– Tomasz Frączek, prezes zarządu Mondial Assistance

Ostatni okres to czas nietypowej pracy. Nietypowej, gdyż zgodnie z podjętą przez nas decyzją wszyscy pracownicy naszej firmy, zarówno w części biurowej, jak również operacyjnej, w obu naszych lokalizacjach, czyli w Warszawie i w Toruniu, pracują zdalnie. Są oczywiście małe wyjątki – dyżur pełni chociażby recepcja, aby listonosz miał gdzie zostawić przesyłki.

Nietypowe objawy
Nietypowych objawów pracy jest zresztą więcej i dotyczą one oczywiście operacji. O ile w ostatnich dniach liczba spraw z zakresu assistance samochodowego zmalała o 30%, to o tyle samo procent wzrosły sprawy w ramach assistance domowego. W medycynie krajowej nie obserwujemy większej niż zwykle liczby telefonów. Wprowadzona przez nas 4 lata temu telemedycyna, którą na początku wykorzystywaliśmy głównie do obsługi Klientów poza granicami kraju, dziś jest doskonałym narzędziem do obsługi spraw medycznych w kraju i pozwala Klientom na uzyskanie pomocy bez wychodzenia z domu. W naszej ocenie, po zakończeniu pandemii żaden ubezpieczyciel nie będzie wyobrażał sobie swojego ubezpieczenia bez tego serwisu. W związku z zaleceniem zamknięcia wszystkich placówek rehabilitacyjnych wydanym przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, spodziewamy się, że do końca marca nie będziemy mogli realizować świadczeń z tego zakresu, jednak Klienci w związku z zaleceniami organów państwowych sami rezygnują z już umówionych wizyt.

Więcej dzieje się oczywiście w medycynie zagranicznej, jednak sprawy dotyczą głównie powrotów z zagranicy. W tym celu ściśle współpracujemy z organami państwowymi i w ramach akcji „LOT do Domu” organizujemy i pokrywamy koszty powrotu do kraju naszych wspólnych Klientów, którzy aktualnie przebywają za granicą. Mając do dyspozycji m.in. ponad 50 air ambulansów, również je wykorzystujemy, aby sprowadzić do kraju tych Klientów, którzy przebywają w zagranicznych placówkach medycznych, a których stan zdrowia oraz zalecenia lekarzy pozwalają na transport i jak najszybszą ewakuację z zagrożonych zarażeniem rejonów świata. Dodatkowo, w porozumieniu ze Strażą Graniczną oraz zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, organizujemy repatriację samochodów, których właściciele mieli wypadek lub awarię poza granicami naszego kraju.

Spokojnie, to tylko pandemia
Gdyby nie brak pracowników w biurze, w wielu obszarach mógłbym śmiało powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Doskonałym przykładem jest chociażby udzielanie odpowiedzi na pisma urzędowe czy reklamacje, które wysyłamy zgodnie z obowiązującymi terminami, choć oczywiście oczekujemy na odpowiedź Komisji Nadzoru Finansowego na pismo wystosowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w sprawie złagodzenia ustawowych terminów w obszarach związanych z ubezpieczeniami.

Jakiś czas temu, kiedy świadczyliśmy pomoc Klientom poszkodowanym w dużym wypadku komunikacyjnym, kierowniczka naszej platformy medycznej, w celu uspokojenia emocji wśród swojego zespołu, powiedziała: „Spokojnie, to tylko katastrofa”. Parafrazując jej słowa dziś, chciałbym powiedzieć „Spokojnie, to tylko pandemia. Oczywiście, że jest to bardzo poważna sytuacja, która ma wpływ na gospodarkę i naszą codzienność, niemniej jednak pracujemy normalnie, pomagamy tak, jak możemy i nie panikujemy. O ten brak paniki apeluję do wszystkich.
Tomasz Frączek
Prezes zarządu Mondial Assistance