Niezmiennie #dumnizubezpieczeń :-)


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia / poniedziałek, 30 marca, 2020

Wciąż #dumnizubezpieczeń!

Ledwo co pokazaliśmy Wam, ile wspaniałych rzeczy ubezpieczyciele JUŻ zrobili dla walki z koronawirusem…
https://dumnizubezpieczen.pl/…/…/27/wciaz-dumnizubezpieczen/
…a lista znów jest dłuższa!

Tylko w ciągu ostatnich kilku dni:

ERGO Hestia:
▪️ zapewniła, że stoi #MuremZaRatownikami i przekaże 1 mln zł(!!!) na zakup niezbędnego dla ratowników medycznych sprzętu! Ponadto uruchomi dodatkową zbiórkę środków na walkę z pandemią.
Ergo Hestia wesprze ratowników w zakupie i dystrybucji jednorazowych kombinezonów, gogli, przeziernych przyłbic, rękawiczek, ochrony na buty, masek z wymiennymi filtrami, środków dezynfekujących.

PZU:
▪️ zapewnia ubezpieczenie dla personelu medycznego.
Ochrona obejmie lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów i pozostałą służbę medyczną pracująca w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych. Składki pokrywane są z budżetu państwa. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenie z tytułu wystąpienia zakażenia koronawirusem z sumą ubezpieczenia 5 tys. zł, śmierci w następstwie zakażenia z SU 100 tys. zł. Okres ochrony trwa od 16 marca 2020 r. do 15 marca 2021 r. PZU zapewni także ochronę bliskim ubezpieczonych.

PZU Zdrowie:
▪️ udzieliło już ponad 10 tys. zdalnych porad medycznych poprzez bezpłatne konsultacje medyczne uruchomione w związku z koronawirusem!
Około 30% telefonów dotyczyło porad w związku z objawami grypopodobnymi. Pozostałe telefony związane były z chęcią pozyskania informacji na temat sytuacji epidemicznej.

Generali:
▪️ dostosowało swoją ofertę do obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, a także zmieniających się z nią potrzeb klientów.
W ubezpieczeniu mieszkań przyjmie odpowiedzialność za zdarzenia powstałe wskutek braku przeglądów budowlanych. Ubezpieczyciel rezygnuje z tego warunku do 30 czerwca br.
Generali odstąpiło także od wymogu robienia zdjęć przy zawarciu umowy autocasco zdalnie za pośrednictwem agenta. Dla właścicieli małych i średnich firm ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczenia sprzętu firmowego – będzie działała, nawet jeżeli sprzęt został przekazany pracownikowi do pracy z domu.

Europ Assistance:
▪️ uruchomiło dla swoich pracowników oraz wszystkich partnerów specjalną infolinię, w ramach której można uzyskać informacje na temat koronawirusa i skorzystać z tele- / wideokonferencji z lekarzem z gwarantowaną wstępną oceną medyczną.

Wszyscy w ubezpieczeniach działają w trudnych, niecodziennych warunkach. Wszyscy z myślą o pomocy, solidarności i wsparciu klientów oraz całego społeczeństwa.
#dumnizubezpieczeń!