PIU i ubezpieczyciele ruszają NA POMOC


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia / wtorek, 7 kwietnia, 2020

Gdzie diabeł nie może… tam ubezpieczyciele! Którzy doskonale pamiętają, że ich rolą jest niesienie pomocy!

Polska Izba Ubezpieczeń – jako jedna z pierwszych tego typu organizacji – przygotowała rekomendacje pomocy dla klientów. Celem: ochrona tych, którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, a także kontynuacja działalności przedsiębiorstw dotkniętych skutkami Covid-19 oraz zachowanie przez ubezpieczonych ciągłości ochrony również po pandemii.
PIU podkreśla, że w warunkach szczególnych pomoc musi wykraczać poza standardowe działania wynikające z umów – tak, jak ubezpieczyciele to robią przy każdej klęsce żywiołowej.

POMOC DOTYCZY:
🔸Posiadaczy pojazdów, będących w trudnej sytuacji finansowej,
🔸Milionów kredytobiorców oraz posiadaczy ubezpieczeń oszczędnościowych i inwestycyjnych,
🔸Ponad 4 tys. touroperatorów,
🔸Kilkunastu tysięcy podmiotów gospodarczych, biorących udział w likwidacji szkód,
🔸Lekarzy i ratowników medycznych.

REKOMENDACJE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:
◾️ na wniosek klienta zakład ubezpieczeń odroczy na 3 miesiące składki za ubezpieczenia zawarte wraz z kredytami, jeśli klient korzysta z odroczenia spłaty kredytu na skutek problemów finansowych. Ochrona będzie świadczona,
◾️ możliwość odroczenia lub zawieszenia składek w ubezpieczeniach na życie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym.
◾️ obniżenie lub rezygnację ze zwyżek za płatność ratalną przy OC ppm,
◾️ przy naprawach pojazdów, priorytetowe traktowanie aut należących do pracowników służby zdrowia.

Do tego standardowo to, co widzimy w branży już od kilku tygodni: uproszczenie procedur związanych z zawieraniem umów i wypłatą odszkodowań, zdalny obieg dokumentów, uproszczone oględziny.

REKOMENDACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW:
◾️ uproszczona analiza przedmiotu ubezpieczenia (istotne szczególnie dla małych firm, przedłużających ochronę),
◾️ jak najszybsze płatności dla kontrahentów zakładów ubezpieczeń: warsztatów naprawczych, firmy transportowe, lekarzy orzeczników, by zapewnić im płynność finansową,
◾️ oferowanie gwarancji touroperatorom – by zapewnić ciągłość działania biur podróży w czasach kryzysu.

Wszystkie rekomendacje uwzględniają szczególną sytuację finansową klientów, ale nie wpłyną negatywnie na stabilność rynku ubezpieczeniowego. Rekomendacje mają charakter dobrowolny dla zakładów ubezpieczeń. Wszelkie szczegóły techniczne i organizacyjne w odniesieniu do powyższych rekomendacji ustala indywidualnie każdy zakład ubezpieczeń.

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, podkreśla:
„Pamiętajmy, że ubezpieczenia muszą chronić nas w najtrudniejszych chwilach i w długim okresie, niezależnie od sytuacji ekonomicznej.”

Więcej:
piu.org.pl