Koniec Gefiona


#ubezpieczenia / wtorek, 30 czerwca, 2020

Ważna informacja:
Gefion stracił licencję! I podjął decyzję o przeprowadzeniu dobrowolnej likwidacji spółki.

Duński nadzór finansowy Finanstilsynet nie zatwierdził planu naprawczego Gefiona, a także nie zgodził się na wydłużenie o 3 miesiące terminu na spełnienie przez ubezpieczyciela kapitałowego wymogu wypłacalności.
W związku z tym Gefionowi cofnięto licencję na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Jak tłumaczy duński nadzór, plan naprawczy Gefiona nie zawierał wystarczających dowodów na to, że spółka będzie w stanie spełnić kapitałowy wymóg wypłacalności w ciągu 6 miesięcy, a tym samym będzie w stanie odpowiednio chronić interesy obecnych i przyszłych ubezpieczonych.

Sam Gefion podkreśla, że jest zaskoczony decyzją nadzoru – nie tylko z uwagi na panujące nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią, lecz także dlatego, że ubezpieczyciel uzyskał od swoich akcjonariuszy zobowiązanie do wsparcia spółki większym kapitałem, jeśli uda się o 3 miesiące wydłużyć termin okresu naprawczego…
Gefion zapewnia też, że jest wypłacalny, jednak w obliczu decyzji nadzorcy ubezpieczyciel zdecydował się na przeprowadzenie dobrowolnej likwidacji spółki.

Tym samym Gefion nie będzie już wystawiać nowych polis ani odnawiać istniejących. Działalność będzie kontynuowana w odniesieniu do umów jeszcze trwających, a ochrona ubezpieczeniowa oraz możliwość zgłaszania roszczeń nie zostaną naruszone.
Ponadto, wszystkie prowizje dla agentów i osób zajmujących się obsługą roszczeń będą wypłacane w miarę ich zapadalności.

I tak kończy się historia tego, któremu stale zarzucano psucie rynku…