Ubezpieczenia zróbmy inaczej


#dla agenta, #dumnizubezpieczeń, #komentarz, #promocja, #ubezpieczenia / poniedziałek, 3 sierpnia, 2020

W ubezpieczeniach długo odkładano digitalizację „na później”. Czasem wytrychem było mówienie, że istnieje tyle ograniczeń prawnych, a branża jest tak mocno uregulowana, że wielu rzeczy – np. zdalnego zawierania umowy ubezpieczenia na życie bez podpisu – nie da się zrobić. Na szali stawał czas, pieniądze i ryzyko związane z nowymi projektami. Potem zjawił się koronawirus i nagle wszystkie te projekty musiały ruszyć. Nie było innego wyjścia.
Piotr Bartos, dyrektor generalny Insly w Polsce

Lockdown zmobilizował ubezpieczycieli do zupełnie innego nastawienia do technologii. Nagle okazało się, że również zakłady ubezpieczeń czują potrzebę posiadania narzędzi, które do tej pory zbudowały tylko największe sieci agencyjne. Drogi do obrania były dwie: tworzenie czegoś od podstaw, co siłą rzeczy wymaga czasu, lub kupienie rozwiązania, które już na rynku funkcjonuje. Oczywiście, można było kogoś przejąć, ale to znów długi i trudny proces. Można też skorzystać z usług zewnętrznego partnera. Tak się składa, że jedyną – w pełni niezależną od jakiejkolwiek multiagencji – firmą tworzącą i dostarczającą gotowe rozwiązania do sprzedaży ubezpieczeń wielu TU oraz do obsługi sieci sprzedaży w Polsce jest Insly.

Technologia dla pośrednika

Jesteśmy technologią dla pośredników ubezpieczeniowych, która dostarcza kalkulator oraz CRM. Warto przy tym podkreślić, że nasz kalkulator nie jest porównywarką. Agent, który chce z nas korzystać i pracować na jednym wygodnym narzędziu, musi z każdym współpracującym zakładem ubezpieczeń podpisać aneks, gdzie nas wskazuje jako podmiot do powierzenia danych. Insly indywidualnie ustawia program dla każdego agenta, dzięki czemu ten może liczyć składki i wystawiać umowy dla wszystkich ubezpieczycieli, z którymi ma podpisane umowy agencyjne. O ile oczywiście ci z nami współpracują.

Dla każdego agenta najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby, gdyby ta paleta firm była rzeczywiście jak najszersza. To po prostu wygoda. Dziś z platformą Insly zintegrowanych jest 16 ubezpieczycieli, co w dużej mierze zaspokaja potrzeby agentów. Ale nam i agentom zależy, aby do platformy dołączyli wszyscy ubezpieczyciele.

Korzyści ze współpracy

Prawda jest taka, że Insly nie robi żadnej innowacji w ubezpieczeniach. Wolę to nazywać digitalizacją, ponieważ żeby czynnie robić innowację w ubezpieczeniach, trzeba kontrolować również produkt. Wtedy można podejść do innowacji kompleksowo – może nawet tak, jak jeszcze nikt w polskich ubezpieczeniach nie uczynił.

Jako Insly digitalizujemy procesy, czego beneficjentem są zarówno duzi partnerzy – tacy jak Viviamo, Grupa RBG, Polisa Expert, Profi Insurance, Alwis&Secura i inni – oraz mali, lokalni, jednoosobowi agenci. Bo pięknem naszej technologii jest to, że jest mocno skalowalna. A każdy agent, bez względu na wielkość biznesu, potrzebuje podobnych, skutecznych narzędzi.

To po naszej stronie. Natomiast Wy, jako ubezpieczyciele, możecie na ubezpieczenia spojrzeć innowacyjnie – całościowo, w każdym wymiarze. A razem możemy stworzyć coś kompleksowego. Coś dobrego dla ubezpieczeń oraz dla Waszych pośredników.

Piotr Bartos
Dyrektor generalny Insly w Polsce

Zapraszam do kontaktu:
LinkedIn: Piotr Bartos
Piotr.Bartos@insly.com, tel. 609-642-186