Ubezpieczenia na życie


#produkty, #promocja / czwartek, 6 maja, 2021
Damian Zieliński, Menedżer Wydziału Rozwoju i Underwritingu Produktów Grupowych, Allianz Polska

Pandemia COVID-19 zmieniła podejście klientów do ochrony własnego zdrowia. Coraz bardziej zwiększa się świadomość związana z koniecznością posiadania odpowiedniego ubezpieczenia. Szczególnie teraz, kiedy służba zdrowia mierzy się z wyzwaniami związanymi z koronawirusem, prywatna opieka medyczna jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. Widzimy, że nasi klienci doceniają ubezpieczenia o szerokim zakresie dostosowanym do ich potrzeb, jakim jest nasz produkt Allianz Bezpieczne Życie. To o czym zawsze przypominamy naszym klientom to fakt, że ubezpieczenie nie zapobiegnie nieszczęściu, ale pomoże przez nie przejść, minimalizując szkody w domowym budżecie, by szybciej nasz klient mógł wrócić do pracy, do swojej rodziny.
Damian Zieliński, Menedżer Wydziału Rozwoju i Underwritingu Produktów Grupowych, Allianz Polska

Dodatkowo przygotowaliśmy bardzo rozbudowane świadczenia assistance i pomocy medycznej, m.in. dotyczące wsparcia w trakcie leczenia onkologicznego (dodatkowa diagnostyka wraz z biopsją, markerami czy testami genetycznymi, konsultacje z onkologiem, endokrynologiem, opieka psychoonkologa nad chorym i jego rodziną, pomoc pielęgniarki a nawet wyprowadzenie psa), kardiologicznego (monitoring pracy serca przy użyciu mobilnego aparatu EKG udostępnianego choremu do pół roku), które są proponowane klientowi jako opcjonalny pakiet. Wybierając odpowiedni pakiet  klient może zwiększyć również ochronę po wypadku, podnosząc kilkutysięczny limit na koszty leczenia, o dodatkową wartość. W pakietach pomocy medycznej uwzględnione  są również zdarzenia w życiu ubezpieczonego dotyczące jego dzieci lub rodziców, zapewniające m.in  opiekę pielęgniarską i domową świadczoną, gdyby w wyniku zaostrzenia się ich choroby przewlekłej trafili do szpitala.

Sam bazowy wariant ubezpieczenia zawiera w sobie wiele elementów, istotnych z punktu widzenia ubezpieczonego. Jednym z nich są świadczenia, które mogą otrzymać osierocone dzieci w postaci renty na rzecz każdego dziecka, które w dniu śmierci Ubezpieczonego nie ukończyło 25 roku życia lub było całkowicie niezdolne do pracy. Renta sięgająca kwoty 900zł miesięcznie wypłacana jest przez 60 miesięcy, a połączona z dodatkowym jednorazowym świadczeniem po osieroceniu dziecka oraz świadczeniem z tytułu śmierci Ubezpieczonego może zabezpieczyć rodzinę Ubezpieczonego kwotą nawet  200 tysięcy zł.

Warto podkreślić, że składka takiego ubezpieczenia zwykle nie przekracza kilkudziesięciu zł. W ramach pakietu klienci mogą także korzystać z opcji zrefinansowania (do kwoty określonej w umowie) zabiegów w ramach chirurgii jednego dnia, rozbudowanej listy zabiegów operacyjnych po wykonaniu, których wypłacimy świadczenie, czy leczenia specjalistycznego, w ramach którego Ubezpieczony otrzymałby świadczenie m.in. po wykonanej procedurze chemio/radioterapii, werberoplastyki, trombektomii, ablacji, dializoterapii, wszczepienia rozrusznika serca. Świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, które mogą dotyczyć zarówno Ubezpieczonego jak i jego małżonka/partnera, dzieci,  a także rodziców rozszerzono o organizację i pokrycie kosztów wybranych świadczeń medycznych i diagnostycznych.

Przystąpienie do ubezpieczenia jest bardzo proste

Samo przystąpienie do ubezpieczenia jest bardzo proste i nie wymaga wielu formalności. Klientów pytamy o wiek, i to właśnie od wieku uzależniona jest składka. Jednocześnie klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenie o stanie zdrowia, co w przypadku ubezpieczeń na życie jest powszechną praktyką.

Dzięki ubezpieczeniu Allianz Bezpieczne Życie klient otrzyma także realne wsparcie w różnych sytuacjach. Czasami będą to zajęcia z trenerem fitness, proponowane młodej matce, innym razem wsparcie psychologa przy depresji poporodowej, bądź razie śmierci osoby bliskiej.

Zależy nam na tym, aby nasze produkty odpowiadały na potrzeby naszych klientów i były do nich dostosowane.

Damian Zieliński
Menedżer Wydziału Rozwoju i Underwritingu Produktów Grupowych, Allianz Polska

zdjęcia ilustracyjne: shutterstock