Ubezpieczeniowcy wciąż dla Ukrainy


#dumnizubezpieczeń / czwartek, 3 marca, 2022

Dopiero co publikowaliśmy długą listę działań branży ubezpieczeniowej dla Ukrainy w poprzednim artykule, a już możemy napisać kolejny obszerny tekst. Każdego dnia widzimy, jak wiele różnych sposobów pomocy istnieje i jak wielkie, budujące jest to zaangażowanie.

Branża ubezpieczeniowa z wielkim zapałem angażuje się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wielkie korporacje, duże i małe firmy przekazują środki na pomoc humanitarną. Ubezpieczeniowcy włączają się do wielu zbiórek, ale też organizują swoje. Propagują zbiórki potrzebnych artykułów, dostarczają je, organizują transporty dla uchodźców, zapraszają do siebie ukraińskie rodziny. Nie jesteśmy zaskoczeni – na co dzień też pomagają ludziom znaleźć ochronę w przypadku zdarzeń niepożądanych. Dla wielu firm ważne stało się uruchomienie infolinii w języku ukraińskim. Coraz częściej słychać także o pomocy psychologicznej, tak niezbędnej w przypadku osób z traumą wojenną. Prywatną gościnę uchodźcom proponuje wielu ubezpieczeniowców – u części z nich Ukraińcy już odnaleźli bezpieczną przystań. W obliczu wojny wielu zdecydowało się na konkretne działania. Mamy wręcz do czynienia z niekończącą się falą pomocy!

Ubezpieczyciele
 • Grupa Aegon przeznacza 1 mln euro na Czerwony Krzyż, aby wesprzeć działania humanitarne na rzecz Ukrainy i jej obywateli. Lard Friese, prezes grupy, podkreśla, że firma nie zapomina też, że w swoich szeregach ma ukraińskich i rosyjskich kolegów, którzy potrzebują wsparcia oraz pomocy.
 • Allianz – poza środkami finansowymi przekazanymi przez grupę oraz bezpłatnym OC (o czym w poprzednim artykule) – uruchomił specjalny serwis z poradami prawnymi i psychologicznymi dla ukraińskich klientów grupowego ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego. Również strona ubezpieczyciela zyskała ukraińską odsłonę.
 • Aviva wspiera pracowników pochodzących z Ukrainy i ich bliskich – pomaga w transporcie do Polski i finansowaniu zakwaterowania, zapewnia fachową pomoc psychologiczną. Zachęca też swoich pracowników do bezpośredniego zaangażowania jako wolontariusze i wykorzystania w tym celu dwóch dni roboczych. Podwoja kwotę, którą jej pracownicy i agenci ubezpieczeniowi wpłacą na rzecz Ukrainy do Fundacji Aviva.
 • Europa przyłączyła się do akcji „Dary dla Ukrainy”, organizowanej przez Wrocław. To koordynowana przez samorząd zbiórka pomocy materialnej m.in. dla mieszkańców Lwowa. W ramach akcji zbierane są ubrania, jedzenie czy środki higieniczne.
 • Generali udzieliło bezzwrotnego wsparcia finansowego ukraińskim pracownikom na organizację pomocy dla nich i ich bliskich. Zorganizowano im także pomoc psychologiczną. Ponadto Generali wspiera zbiórkę Caritasu, z kolei globalnie grupa Generali, we współpracy z The Human Safety Net, wspiera UNICEF, który prowadzi działania humanitarne w Ukrainie i nieustannie dociera do dzieci i rodzin dotkniętych konfliktem. Na poziomie grupy utworzono fundusz kryzysowy w wysokości 3 mln euro na wsparcie programów dla uchodźców, w tym darowiznę na rzecz UNHCR, która jest obecnie w czołówce działań humanitarnych na Ukrainie.
 • Fundacja MetLife przekazała 200 tys. USD na rzecz UNICEF-u, dla dzieci, które pilnie potrzebują pomocy. Pracownicy MetLife na całym świecie mogą przekazywać darowizny dla Czerwonego Krzyża na rzecz Ukrainy – Fundacja MetLife każdą taką wpłatę pracownika podwoi, do łącznej kwoty 50 tys. USD. Lokalnie MetLife przede wszystkim pomaga swoim pracownikom z Kijowa – obywatelom Ukrainy i ich rodzinom – w wyjeździe do Polski, zapewniając im zakwaterowanie i środki do życia. Kilka rodzin z dziećmi jest już w Warszawie, trwają przygotowania na przyjęcie kolejnych osób. Wspierane są również działania wolontariuszy z Agencji MetLife w Tarnowie, którzy bezpośrednio udzielają pomocy uchodźcom przekraczającym granicę z Polską na przejściu w Korczowej – organizują dla nich transport, miejsca zakwaterowania oraz pomoc tłumacza. MetLife w Polsce pracuje też nad długofalowymi planami wsparcia organizacji zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy.
 • Grupa NN przekaże co najmniej 1 milion euro na pomoc humanitarną organizacjom lokalnym i międzynarodowym. Obejmuje to natychmiastową pomoc w Ukrainie, w ramach wspólnej akcji holenderskich organizacji pomocowych (Giro 555), a także inicjatywy podejmowane przez oddziały biznesowe w Polsce, Słowacji, Węgrzech i Rumunii, mające na celu pomoc w wyżywieniu i zapewnieniu schronienia osobom, które uciekły z kraju (zobacz także: Nationale-Nederlanden z pomocą psychologiczną dla uchodźców).
 • TUZ – z myślą o osobach i rodzinach przybywających z Ukrainy – prowadzi zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy. W pomoc zaangażowani są pracownicy oraz agenci. Ubezpieczyciel uruchomił specjalną infolinię po ukraińsku, aby wesprzeć komunikację.
 • TUW przekazał środki finansowe na zakup sprzętu niezbędnego do niesienia pomocy na rzecz poszkodowanych w wyniku działań wojennych przez służby ratunkowe z terenu Ukrainy. Organizatorem akcji jest Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Dodatkowo zaopatrzyło woluntariuszy, którzy docierają do osób oczekujących na przejście przez granicę w koce termiczne. W odpowiedzi na apel przygranicznych gmin z woj. lubelskiego firma przekazała też ręczniki i środki czystości dla uchodźców.
 • Uniqa zagwarantowała wsparcie pracownikom, których dotyka obecna sytuacja w Ukrainie. Nie tylko dotyczy to ukraińskich pracowników, ale także wszystkich innych. Ubezpieczyciel przygotował pomoc prawną oraz wsparcie psychologiczne w kryzysie. Jest w bieżącym kontakcie w pracownikami pochodzącymi z Ukrainy. Poza tym organizuje webinary dla pracowników i menedżerów, które mają im pomóc w radzeniu sobie z obecną sytuacją. Uniqa włączyła się także w pomoc dla koleżanek i kolegów ze spółek ukraińskich grupy – od piątku pomogła już ponad 30 osobom dotrzeć do bezpiecznej lokalizacji w Polsce. W pomoc, jako wolontariusze, mocno zaangażowali się również pracownicy Uniqi.
 • Wiener utworzył fundusz celowy, który będzie służył potrzebującym z Ukrainy, w szczególności rodzinom i bliskim pracowników i współpracowników. Polskie spółki grupy VIGCompensa, InterRisk, ViennaLife i Wiener – udostępniły blisko 100 mieszkań dla swoich ukraińskich przyjaciół. Każda rodzina otrzymuje swojego opiekuna, który wspiera ją na miejscu, by łatwiej mogli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Pracownicy Wienera, którzy angażują się w wolontariat na rzecz osób dotkniętych wojną, otrzymują pełnopłatny dzień wolny. Ubezpieczyciel stara się też wspierać ich pomysły, aby zwiększyć skalę działań. Jest też w kontakcie ze swoimi agentami, którzy razem z dyrektorami regionalnymi i menedżerami sprzedaży Wienera organizują pomoc i udostępniają swoje lokale na potrzeby zakwaterowania uchodźców.
Pośrednicy
 • Grupa MAK włącza się w aktywną pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zaczynając od współpracowników i ich rodzin. Pierwszą zorganizowaną akcją jest wsparcie dwóch rodzin z szóstką dzieci – zapewnienie im transportu spod granicy, mieszkania i środków do życia w Warszawie. MAK zdecydował również o wsparciu „znaczącą kwotą najbardziej wiarygodnych polskich projektów pomocowych”.
 • Klub łyżwiarski MKS Axel Toruń wspólnie z wspierającą klub Fundacją Mentor oraz brokerem Mentor, rozpoczyna akcję pomocy dla swoich łyżwiarskich przyjaciół z Ukrainy. Sportowcy i ich rodziny zaproszeni zostaną do mieszkań klubowych rodzin, mieszkań Mentora oraz w lokali będących w dyspozycji Urzędu Miasta Torunia.
 • Zarząd i pracownicy Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej wspierają Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które w tym momencie skupia swoje działania na pomocy dzieciom z Ukrainy. NAU przeznaczyło 50 tys. zł, ale nie zamierza poprzestać na jednorazowej pomocy. Aktualnie trwa zbiórka na rzecz stowarzyszenia wśród pracowników, klientów i zaprzyjaźnionych firm. NAU pomaga również ukraińskim rodzinom, które są już na terenie Polski. Agencja podjęła współpracę ze sztabem kryzysowym koordynującym pomoc w 16 hotelach pracujących w ramach Fundacji Leny Grochowskiej i jako firma od 20 lat zajmująca się oświatą, zaopatruje dzieci i młodzież w pomoce szkolne. Zamierza także pomóc w korepetycjach z języka polskiego, zatrudniając nauczycieli dla ukraińskich dzieci.
 • OVB zamienia biura na mieszkania i organizuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy – przeznacza środki na przystosowanie biur do zamieszkania, wyposaża je w meble, niezbędne przedmioty i organizuje zbiórki. W warszawskim biurze jednego ze współpracowników zamieszka 8 osób, w tym pracująca dla OVB Olga. Dyrekcja OVB w Bytomiu, w jednym z biur zamienionym na mieszkanie, przyjęła już 7 osób. Kolejne są w drodze. Łącznie zamieszka tam 20 osób. Ponadto w trakcie przygotowania jest 160-metrowy lokal.
 • Unilink zainicjował zbiórkę pieniędzy na platformie siepomaga.pl, której celem jest wsparcie działań Polskiej Akcji Humanitarnej w obliczu wojny w Ukrainie. Firma wpłaciła już kwotę 100 tys. zł i teraz do kolejnych wpłat zaprasza zarówno swoich pracowników, agentów, jak również wszystkich działających na rynku ubezpieczeniowym. Safety Broker, spółka Unilink działająca w Rumunii, również przekaże na pomoc Ukrainie 100 tys. zł.
 • WDB rozpoczęło zorganizowaną akcję #BrokerzyDlaUkrainy. Celem jest przywołanie do współpracy całej branży brokerskiej i zrealizowanie jak największej liczby wpłat do skarbonki uruchomionej w ramach zbiórki Polskiej Akcji Humanitarnej – SOS Ukraina. Uruchomiono specjalny serwis internetowy: brokerzydlaukrainy.pl, na łamach którego będą publikowane logotypy wszystkich firm brokerskich, które zdecydują się dołączyć i wspierać zbiórkę na pomoc Ukrainie. Na ten moment w serwisie widnieją logo Brokers Union, Transbrokers, WDB i Exito Broker. Zebrana kwota sięga 150 tys. zł.

Ponadto:

 • Zarząd i Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy podjęły wspólną decyzję o zwolnieniu do końca przyszłego roku obywateli Ukrainy z odpłatności ze składek oraz z tytułu uczestnictwa w wydarzeniach statutowych organizowanych przez PSA (m.in. konferencje, egzaminy). Aktuariuszy ukraińskich przebywających w Polsce i poszukujących pracy zachęca do kontaktu z zarządem Stowarzyszenia. PSA deklaruje, że poprzez swoje osobiste kontakty postara się pomóc im w znalezieniu pracy w zawodzie.

Każdą z inicjatyw opisaliśmy skrótowo, by odnotować działalność i wielkie serce branży ubezpieczeniowej. Skala jest przeogromna i można pisać i pisać bez końca…
Wielu ubezpieczeniowców gości u siebie uchodźców z Ukrainy. Poza bezpieczną przystanią chcą im pomóc przystosować się do życia w Polsce – znaleźć zajęcie, pracę, szkołę, przedszkole… To wspaniałe, że mamy tak wiele pokładów chęci, ale także możliwości, by pomóc.

Z klasycznym pozdrowieniem:
#dumnizubezpieczeń!