Finansowe: D&O


#dumnizubezpieczeń, #ryzyko, #ubezpieczenia, artykuł

Ubezpieczenie D&O przeznaczone jest w szczególności dla członków zarządu oraz innym osób, sprawujących funkcje nadzorcze oraz kierownicze. Tego rodzaju ubezpieczenie zapewnia ochronę z tytułu szkód wyrządzonych spółce. Ubezpieczenie D&O zabezpiecza jednocześnie spółkę w przypadku szkód, jakie poniosła w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem zarządu.
– dziś Grzegorz Kaliszuk o D&O

2020-02-10

Finansowe: cyberubezpieczenie


#dumnizubezpieczeń, #ryzyko, #ubezpieczenia, #wiedza, artykuł

Dziś pora na cyberubezpieczenia. Wszak są to aktualnie najbardziej popularne ubezpieczenia finansowe. Na istotę cyberbezpieczeństwa zwróciła szczególną uwagę dyrektywa RODO.
Swoim zakresem cyberubezpieczenia obejmują ochronę danych elektronicznych, OC, utratę zysku, wsparcie IT oraz w zakresie komunikacji kryzysowej, jak i pokrycie kosztów dodatkowych.
– przybliża Grzegorz Kaliszuk

2020-01-30

Szkoda w rzeczach – ale o co chodzi?


#PawełSukiennik, #ryzyko, #wiedza, artykuł

Pojęcie szkody rzeczowej stanowi podstawowe kryterium podziału rynku ubezpieczeń OC i ich reasekuracji, a także wyznacza granice ubezpieczalności tego ryzyka w zakresie tzw. OC ogólnej. Ubezpieczyciele i reasekuratorzy, ale także klienci i pośrednicy, powinni zatem mieć świadomość, jaka jest treść tego pojęcia.
– wyjaśnia Paweł Sukiennik

2019-12-19

Praktyczne klasyfikacje ubezpieczeń OC


#PawełSukiennik, #ryzyko, #ubezpieczenia, #wiedza, artykuł

Przy jednym z możliwych podziałów ubezpieczeń OC warto się na dłużej zatrzymać. Jest to zasadniczy „dwupodział” na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej, stosowany przez reasekuratorów na całym świecie, ale zakorzeniony najbardziej na rynkach anglosaskich, na których zdecydowanie więcej składki zbiera się z ubezpieczeń drugiego typu. Gdzie leży granica pomiędzy typami odpowiedzialności, a co za tym idzie – ich ubezpieczeniami?
– wyjaśnia Paweł Sukiennik

2019-10-24

Assistance turyczne: wakacje 2019


#dlaklienta, #ryzyko, #ubezpieczenia, agent

Mondial Assistance podsumował kolejny sezon urlopowy. Korzystanie z assistance medycznego za granicą wzrosło o 14%. W Polsce o 13%.
Najczęściej potrzebna była pomoc w wyniku nagłego zachorowania, kolejna przyczyna to wypadek. Głównie z assistance turystycznego korzystano w Turcji, Bułgarii oraz Grecji (z kolei wg danych Europ Assistance najczęściej w Chorwacji, w Niemczech oraz we Włoszech).

2019-09-11

Gefion w tarapatach


#ryzyko, #ubezpieczenia

W duńskiej centrali Gefiona wciąż trwa kontrola ichniejszego nadzoru (od listopada 2018 r.!). Nadzór zastosował wobec Gefiona środki nadzorcze, w tym podjął decyzję o nałożeniu narzutu kapitałowego w wysokości 39,2 mln koron duńskich, w wyniku czego wskaźnik wypłacalności wg stanu na dzień 31 maja 2019 r. został ustalony na poziomie 86%…

2019-07-19

UTO – odpowiedzialność i ubezpieczenia


#dlaklienta, #ryzyko, #ubezpieczenia, agent

Mamy rowerzystów, których życie w miejskiej dżungli nie jest najłatwiejsze. I mamy użytkowników e-hulajnóg, segway’ów czy hoverboardów, którzy niby wciąż są pieszymi, ale w rzeczywistości ich status zawieszony jest gdzieś pomiędzy pieszymi, rowerzystami a kierowcami. A przecież wszyscy są użytkownikami tych samych dróg. Każdy może być poszkodowanym. I każdy może stać się sprawcą kolizji.

2019-05-13