Powrót BLS?


#komentarz, #oc, #oferty, #rynek, #ubezpieczenia

Pamiętacie jeszcze o BLS?
Do tematu powraca Link4, wprowadzając ofertę „Pomoc po wypadku”. Będzie wspierać swoich klientów, którzy brali udział w zdarzeniu drogowym nie ze swojej winy. Zajmie się uszkodzonym pojazdem, pokryje koszty, a po fakcie wystąpi do ubezpieczyciela sprawcy z regresem. Za chwilę pewnie też ogra temat swoimi chwytnymi muzycznymi reklamami.

2020-03-04

Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu OC – triggery


#oc, #PawełSukiennik, #ubezpieczenia, artykuł

Każdy z ubezpieczeniowców z pewnością wielokrotnie zadawał sobie pytanie, co jest „wypadkiem ubezpieczeniowym” w ubezpieczeniu OC. Przecież nie można poprzestać na stwierdzeniu, że jest nim powstanie samej odpowiedzialności. Jest to ujęcie zbyt ogólne ze względu na fakt, iż mówimy o pewnym procesie, trwającym często latami. Prawidłowe ujęcie definicji „wypadku ubezpieczeniowego” jest zatem jednym z podstawowych wyzwań dla ubezpieczycieli.
– wyjaśnia Paweł Sukiennik

2020-01-09

Umowna definicja szkody


#oc, #PawełSukiennik, #ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia OC najogólniej można scharakteryzować jako odpowiedzialność cywilną odszkodowawczą, wynikającą z prowadzenia przez ubezpieczonego określonej działalności lub wykonywania określonych czynności. Pojęcie „odpowiedzialności odszkodowawczej” zbudowane zostało oczywiście na pojęciu „szkody”.
– dziś o tym Paweł Sukiennik

2019-12-12

Czyli dla kogo to „OC zawodowe”?


#oc, #PawełSukiennik, #ubezpieczenia, artykuł

Kontynuując ubiegłotygodniowe rozważania, podejmę dzisiaj próbę skonstruowania listy rodzajów działalności, których wykonywanie przez naszego klienta oznaczać będzie najprawdopodobniej (bo czy na pewno, o to należy dopytać underwriterów…) konieczność włączenia do jego programu ubezpieczenia OC dodatkowego ubezpieczenia OC zawodowej.
– tłumaczy Paweł Sukiennik

2019-11-21

Kiedy tylko „OC ogólne”, a kiedy także „OC zawodowe”?


#dumnizubezpieczeń, #oc, #PawełSukiennik, #ubezpieczenia, artykuł

Na całym świecie konsekwentnie odróżnia się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej (General & Product Liability) od ubezpieczenia OC zawodowej (Errors & Omissions, Professional Liability, Professional Indemnity). Aby zatem wiedzieć, o czym mówimy, należy podjąć próbę odróżnienia jednego od drugiego.
– dziś o tym Paweł Sukiennik

2019-11-14