42 mld zł dla klientów!


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia

W 2018 roku ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom prawie 42 mld zł!
14 mld zł dotyczyło pomocy poszkodowanym w ubezpieczeniach komunikacyjnych. 1,3 mld zł odszkodowań otrzymali poszkodowani przez ogień i inne żywioły. 21,5 mld zł świadczeń wypłacono z tytułu ubezpieczeń na życie, a 2,5 mld zł świadczeń dla poszkodowanych w nieszczęśliwych wypadkach…

2019-03-21