Assistance w czasach pandemii


#dumnizubezpieczeń, #komentarz, #ubezpieczenia

Kiedy 2 marca zarząd Mondial Assistance podjął decyzję o wprowadzeniu w życie planu zachowania ciągłości działania, część kolegów z innych krajów mówiła, że Polska niepotrzebnie panikuje. Dziś okazuje się, że decyzja była prawidłowa, bo gdy inni panikują, my spokojnie pracujemy.
– o assistance w obliczu pandemii Tomasz Frączek, prezes zarządu Mondial Assistance

2020-03-19

Assistance turyczne: wakacje 2019


#ubezpieczenia

Mondial Assistance podsumował kolejny sezon urlopowy. Korzystanie z assistance medycznego za granicą wzrosło o 14%. W Polsce o 13%.
Najczęściej potrzebna była pomoc w wyniku nagłego zachorowania, kolejna przyczyna to wypadek. Głównie z assistance turystycznego korzystano w Turcji, Bułgarii oraz Grecji (z kolei wg danych Europ Assistance najczęściej w Chorwacji, w Niemczech oraz we Włoszech).

2019-09-11