Agent czy broker?


#ubezpieczenia

To, co oczywiste dla ubezpieczeniowców, wcale nie musi być takie dla klientów. Wielu klientów nie wie, czym różni się agent od brokera.
Celem jednego i drugiego jest dobre ubezpieczenie klienta. Zapewnienie ochrony, która będzie adekwatna do potrzeb i posiadanego przez klienta majątku.
A na czym polegają formalne różnice?

2019-02-27