PORADNIK: Jak rozmawiać z agentem ubezpieczeniowym


#dla agenta, #dumnizubezpieczeń

Większość z nas korzysta z agenta ubezpieczeniowego (jeśli ktoś nie korzysta, też warto przeczytać). Znakomita większość głównie przy ubezpieczeniach komunikacyjnych, bo tak najwygodniej, a agent z reguły jest w stanie znaleźć i najlepszą, i najtańszą ofertę. Już niemal wszyscy korzystają też z pomocy agenta ubezpieczeniowego przy ubezpieczeniach mieszkaniowych, bo są po prostu trudniejsze. Mniej niestety […]

2020-04-29

Zdrowie w firmie


#komentarz, #ubezpieczenia

Prywatna opieka medyczna to nie tylko benefit motywujący pracownika, ale również ważny element budowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach obecnych i potencjalnych zatrudnionych.
Ważną rolę w dostępie do jak najlepszych usług odgrywa pośrednik…
…o czym na naszych łamach Tomasz Farny i Krzysztof Banaszewski, partnerzy zarządzający w Zdrowie w Firmie

2020-01-28

DOSPRZEDAŻ – ubezpieczyciel chce, a klient…?


#dumnizubezpieczeń, #komentarz

Nie uciekniemy od dosprzedaży. Ale to od sprzedawcy zależy, czy zostanie odebrany jak przysłowiowy akwizytor garnków, który wciska klientowi co się da, czy jednak jak profesjonalny doradca, który wie, czego jeszcze klientowi potrzeba.
Bo żeby prowadzić dosprzedaż dobrze, żeby skłonić klienta do szerszego zakupu, po prostu trzeba klienta znać. A kto w ubezpieczeniach zna klienta najlepiej…? Agent, oczywiście.
– o tym Karolina Zysk-Wieczorek, redaktor prowadząca #dumnizubezpieczeń

2019-11-05

Doradztwo w imię (dobrej) sprzedaży


#dumnizubezpieczeń, #komentarz, #ubezpieczenia, #wiedza

Sprzedaż ubezpieczeń to doradzanie klientowi, by kupił JAK NAJLEPSZE produkty. Dopasowane do potrzeb, sytuacji życiowej, możliwości finansowych. JAK NAJLEPSZE wcale nie musi oznaczać „jak najdroższe”. Ale z pewnością nie może oznaczać „jak najtańsze”.
Ale doradztwo to także pokazywanie klientowi, jakich ubezpieczeń NIE POTRZEBUJE. Nic lepiej nie zbuduje zaufania klienta do agenta. Nic lepiej nie zaprezentuje agenta jako DORADCY.

2019-10-28

Uśpione polisy


#ubezpieczenia

2 lata temu pojawił się pomysł, by uregulować tzw. uśpione polisy, czyli nieaktywne umowy ubezpieczenia na życie lub wypadkowe, które pozostały po zmarłych ubezpieczonych, a z których nie wypłacono świadczenia uposażonym. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wystąpił do prezydenta Rzecznik Finansowy.

2019-04-23

Agent czy broker?


#ubezpieczenia

To, co oczywiste dla ubezpieczeniowców, wcale nie musi być takie dla klientów. Wielu klientów nie wie, czym różni się agent od brokera.
Celem jednego i drugiego jest dobre ubezpieczenie klienta. Zapewnienie ochrony, która będzie adekwatna do potrzeb i posiadanego przez klienta majątku.
A na czym polegają formalne różnice?

2019-02-27

Profil klienta


#ubezpieczenia

W ubezpieczeniach niby nie da się stworzyć jednego, trafnego i sprawdzonego profilu klienta.
Ubezpieczeń potrzebują najróżniejsi ludzi. Starzy i młodzi. Wykształceni i niewykształceni. Ci, dla których ważna jest praca, i ci, dla których najważniejsza jest rodzina. Odważni i przezorni. Optymiści i pesymiści…

2019-01-07