Wielokanałowa DYSTRYBUCJA. Bać się?


#ubezpieczenia

Nowe rozwiązania w DYSTRYBUCJI ubezpieczeń nie oznaczają, że ubezpieczyciele chcą się POZBYĆ AGENTÓW. Nowe rozwiązania powstają na bazie partnerstwa – tak, by usprawnić pracę agenta, wesprzeć go i wspólnymi siłami jak najlepiej odpowiadać na POTRZEBY KLIENTÓW.

2018-11-27