Finansowe: D&O


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia

Ubezpieczenie D&O przeznaczone jest w szczególności dla członków zarządu oraz innym osób, sprawujących funkcje nadzorcze oraz kierownicze. Tego rodzaju ubezpieczenie zapewnia ochronę z tytułu szkód wyrządzonych spółce. Ubezpieczenie D&O zabezpiecza jednocześnie spółkę w przypadku szkód, jakie poniosła w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem zarządu.
– dziś Grzegorz Kaliszuk o D&O

2020-02-10

Finansowe: cyberubezpieczenie


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia, #wiedza

Dziś pora na cyberubezpieczenia. Wszak są to aktualnie najbardziej popularne ubezpieczenia finansowe. Na istotę cyberbezpieczeństwa zwróciła szczególną uwagę dyrektywa RODO.
Swoim zakresem cyberubezpieczenia obejmują ochronę danych elektronicznych, OC, utratę zysku, wsparcie IT oraz w zakresie komunikacji kryzysowej, jak i pokrycie kosztów dodatkowych.
– przybliża Grzegorz Kaliszuk

2020-01-30