Długość naszego życia


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia, #wiedza

Aby właściwie oszacować wysokość składki w ubezpieczeniu na życie, potrzebna jest wiedza, jak długo nasi ubezpieczeni pożyją, a ilu z nich umrze w kolejnych latach. Bazowym instrumentem są tablice trwania życia. Na ich podstawie można przewidzieć, jak długo (statystycznie) będzie jeszcze żył ubezpieczany właśnie człowiek i na jak długi czas, zależnie od modelu umowy, należy rozłożyć opłacanie składki lub wypłatę renty.

2019-06-10

#historiaubezpieczeń: życiówka, cz. 1


#wiedza

Znacie historię ubezpieczeń życiowych? Ale taką naprawdę odległą? Cofnijmy się wspólnie… aż do starożytności!
To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze umowy o cechach dzisiejszych polis życiowych. Wiele funkcjonujących stowarzyszeń rzemieślników, kupców, wojskowych czy artystów zapewniało swoim członkom pomoc w razie zdarzeń losowych.

2019-03-22