Agent i ubezpieczyciel, czyli zabawa w ciuciubabkę


#komentarz

W relacjach agent – zakład ubezpieczeń zdarzają się dylematy ważne i kategoryczne. Jednym z nich jest granica zaufania co do prawidłowości wykonywanych czynności agencyjnych. Agent wszak winien wykonywać swoje czynności z należytą starannością. I dotyczy to także wszelkich osób wykonujących czynności w imieniu agenta…
A co, gdy wkradnie się błąd…? Czy zawsze należy się kara?

2019-09-02