Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność odszkodowawcza


#ubezpieczenia, #wiedza

Praca underwritera nad stworzeniem produktu ubezpieczeniowego zawsze zaczyna się od lektury kodeksu cywilnego i innych ustaw kształtujących odpowiedzialność cywilną odszkodowawczą klienta. Jeżeli znajdziemy i przeanalizujemy wszystkie przepisy odnoszące się do jego odpowiedzialności, uznając wynikającą z nich odpowiedzialność za ubezpieczalną, tworzymy produkt ubezpieczeniowy.
– wyjaśnia Paweł Sukiennik

2019-11-07

Przedmiot ubezpieczenia OC


#ubezpieczenia, #wiedza

Co jest przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? Nasuwająca się natychmiast odpowiedź: „odpowiedzialność cywilna!” nie może być uznana za wyczerpującą.
Zacytowanie z pamięci art. 822 k.c., bez dodatkowego komentarza, także nie rozjaśnia obrazu. Przypomnijmy – przepis ten definiuje przedmiot ubezpieczenia OC jako odpowiedzialność ubezpieczającego lub osoby, na rzecz której zostaje zawarta umowa ubezpieczenia, za szkody wyrządzone osobom trzecim.
– jak to jest z tym OC, rozjaśnia Paweł Sukiennik

2019-10-31

Rodzaje ubezpieczeń OC – kryteria podziału


#ubezpieczenia, #wiedza

W obrębie ubezpieczeń OC istnieją liczne możliwości klasyfikacyjne. Nie są to ubezpieczenia, które łatwo się takim próbom poddają.
Radca prawny będzie kładł nacisk na podział według kryterium źródła odpowiedzialności – na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Underwriter będzie rozróżniał ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej. Wykładowca akademicki będzie wyróżniał przede wszystkim ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne…

2019-10-17

UTO – odpowiedzialność i ubezpieczenia


#ubezpieczenia

Mamy rowerzystów, których życie w miejskiej dżungli nie jest najłatwiejsze. I mamy użytkowników e-hulajnóg, segway’ów czy hoverboardów, którzy niby wciąż są pieszymi, ale w rzeczywistości ich status zawieszony jest gdzieś pomiędzy pieszymi, rowerzystami a kierowcami. A przecież wszyscy są użytkownikami tych samych dróg. Każdy może być poszkodowanym. I każdy może stać się sprawcą kolizji.

2019-05-13