Być #dumny(m)zubezpieczeń. Jak spełniać się zawodowo i rozwijać pasje


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia

W polskich ubezpieczeniach pracuje ponad 100 tys. osób – zarówno po stronie ubezpieczycieli, jak i pośredników. To ludzie, którzy codziennie starają się komuś pomóc. Nierzadko są świadkami ludzkich tragedii, nierzadko ich praca pozwala podnieść się tym, którzy doznali nieszczęścia.
Ludzie ubezpieczeń to również pasjonaci. Przekona Was o tym Tomek Domalewski – ubezpieczeniowiec oraz… Neptun w Górach 🙂

2020-01-08