Sprzątanie po upadłym ubezpieczycielu


#ubezpieczenia, #wiedza

W czerwcu 2021 r. Gefion oficjalnie został uznany za firmę w stanie upadłości i cofnięto mu licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. To dobry przykład, by pokazać, jak działa rynek ubezpieczeniowy po upadłości zakładu ubezpieczeń bądź oddziału działającego w Polsce.

2022-01-12

Twardy brexit a ruch drogowy


#ubezpieczenia

Ryzyko twardego brexitu, czyli opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur UE bez umowy, staje się coraz bardziej realne. Będzie ono miało konsekwencje dla wielu obszarów działalności ubezpieczeniowej, w tym funkcjonowania transgranicznych ubezpieczeń OC ppm w zakresie:
1. Swobodnego przemieszczania się tymi pojazdami,
2. Zabezpieczenia interesów poszkodowanych.

2019-01-28