Równość płci, równość składki


#wiedza

W ubezpieczeniach istnieje zakaz różnicowania składek ze względu na płeć. To samo dotyczy różnicowania przyznawanych świadczeń – nie ma przecież znaczenia, czy dane odszkodowanie / zadośćuczynienie przyznaje się kobiecie, czy mężczyźnie. Wprost mówi zresztą o tym ustawa.
Zobaczmy jednak, jak do tego wniosku dochodzono…

2019-10-01