AGENCIE, informacja!


#dla agenta, #dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia

Zaczynamy żyć w zmienionej rzeczywistości. Wszyscy, którzy mogą, przechodzą na pracę zdalną. Wielu ubezpieczycieli, wielu agregatorów stara się zdalną pracę agenta ułatwić.
Ale… najważniejsi będą klienci!
Gotowość do pracy zdalnej to jedno. Dwa – trzeba mieć co robić. Więc radzimy JAK…

2020-03-16