Ratownictwo – czy darmowe?


#ubezpieczenia

Polska jest jednym z ostatnich europejskich krajów, w których ratownictwo jest „darmowe” (w rzeczywistości płaci za nie MSWiA oraz my wszyscy). W pozostałych krajach akcje ratunkowe opłacane są przez tego, który pomocy potrzebował…
..lub przez ubezpieczyciela.
To właśnie dlatego przy wyborze ubezpieczenia turystycznego tak ważna jest suma kosztów leczenia i akcji ratunkowej.

2019-02-08