Profil klienta


#ubezpieczenia

W ubezpieczeniach niby nie da się stworzyć jednego, trafnego i sprawdzonego profilu klienta.
Ubezpieczeń potrzebują najróżniejsi ludzi. Starzy i młodzi. Wykształceni i niewykształceni. Ci, dla których ważna jest praca, i ci, dla których najważniejsza jest rodzina. Odważni i przezorni. Optymiści i pesymiści…

2019-01-07