Zakres terytorialny OC ppm


#ubezpieczenia

Zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm jest uregulowany ustawowo.
W poszczególnych krajach mogą być jednak różne limity odpowiedzialności. Państwa spoza UE poziom sum gwarancyjnych ustalają same, a z kolei nawet na terenie UE dyrektywa komunikacyjna określa jedynie minimalne limity, nie zabraniając wprowadzania wyższych lub wręcz nieograniczonych sum.

2019-01-14