Nie ma siły na agenta


#dla agenta, #ubezpieczenia

W segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych agent wciąż wygrywa nie tylko z próbami sprzedaży direct, ale także ze wszystkimi aplikacjami, polisomatami czy innymi wynalazkami, które raz na jakiś czas poszczególni ubezpieczyciele – bez większych sukcesów – testują.

2020-04-09

Obowiązkowe OC ppm a rzeczywistość


#ubezpieczenia

Do Trybunału Sprawiedliwości UE trafiło pytanie prejudycyjne w sprawie ubezpieczenia pojazdu niezdolnego do jazdy i przeznaczonego do zniszczenia. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim dąży do ustalenia, czy powiat, który nabył na podstawie orzeczenia sądu prawo własności takiego pojazdu, ma obowiązek jego ubezpieczenia. Chce wiedzieć, czy obowiązek obejmuje nawet takie sytuacje, gdy czekający na zniszczenie pojazd jest ulokowany na strzeżonym parkingu, poza drogą publiczną.

2019-08-28

Zakres terytorialny OC ppm


#ubezpieczenia

Zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm jest uregulowany ustawowo.
W poszczególnych krajach mogą być jednak różne limity odpowiedzialności. Państwa spoza UE poziom sum gwarancyjnych ustalają same, a z kolei nawet na terenie UE dyrektywa komunikacyjna określa jedynie minimalne limity, nie zabraniając wprowadzania wyższych lub wręcz nieograniczonych sum.

2019-01-14