Nationale-Nederlanden: bezpieczeństwo dzieci, raport


#ubezpieczenia

Według Nationale-Nederlanden, ponad 1/3 rodziców przyznaje, że ich dziecko uległo nieszczęśliwemu zdarzeniu, które skutkowało urazem, takim jak: zwichnięcie, złamanie, skręcenie, zakrztuszenie. 13% wskazało, że zdarzyło się to więcej niż raz. Według deklaracji rodziców, najczęściej do tego typu zdarzeń dochodzi na terenie szkoły (33%), w domu (27%) i podczas zabaw na podwórku (25%). Ponad 2/3 dzieci, które doświadczyły urazu, otrzymało wypłatę z ubezpieczenia NNW.

2019-09-02