Cel: pomóc agentowi


#dla agenta, #promocja, #ubezpieczenia

Wsparcie to kluczowy element potrzebny do tego, żeby agent miał szansę się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. W Unilink wsparcie jest bardzo szeroko zakrojone. Oferujemy pomoc technologiczną, wsparcie osobowe i merytoryczne.
– opowiada Marcin Jastrzębski, Unilink

2020-09-28

Unilink i Consultia: obalamy mity


#ubezpieczenia

Wokół zakupu Consultii przez Unilink narosło sporo mitów. Zarówno tych dotyczących ceny, jak i tych dotyczących planów na przyszłość. Osobną mityczną kontrowersją są osobiste relacje oraz opinia, że to tak różne, niepasujące do siebie firmami. Że Unilink jest jak rybak, który rzuca sieć, a Consultia jak wędkarz wyciągający pojedyncze rybki.
Ale koniec końców, połączone siły to suma korzyści dla agentów oraz dla zakładów ubezpieczeń.
Tylko obalmy najpierw kilka mitów…

2019-08-26