30,7 mld zł #dziękiubezpieczeniom


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia

Po 3. kwartałach 2019 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 30,7 mld zł. Ponad 14 mld zł z tej kwoty dotyczyło ubezpieczeń na życie, a kolejnych 11 mld zł związane było z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Aż o 23% wzrosły odszkodowania za szkody spowodowane żywiołami.
Każda godzina pracy ubezpieczycieli oznacza ponad 4,5 mln zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych!

2019-12-11