Nowa misja życia


#dumnizubezpieczeń, #komentarz, #ubezpieczenia

Dziś mocniej niż kiedykolwiek misją ubezpieczycieli i agentów jest uświadamianie ludziom potrzeby zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i zabezpieczenia pieniędzy na ich leczenie. Pieniędzy, które w wielu przypadkach po prostu ratują życie.
Rolą branży jest uświadamianie ludziom, że mogą zapobiegać groźnym chorobom poprzez odpowiedni styl życia, i mogą też zapewnić sobie pieniądze na leczenie.
– o misji życiówki Jolanta Karny, wiceprezes Avivy

2019-12-12

Nowy trend w ochronie klienta


#ubezpieczenia

Ubezpieczyciele chcą żyć ze swoimi klientami, podążać za ich stylem życia. I chcą aktywować ludzi do dbania o siebie. Do jak najdłuższego cieszenia się ZDROWIEM oraz – oczywiście – ŻYCIEM.
Oferta ubezpieczycieli zaczyna więc odzwierciedlać styl życia, potrzeb, myślenia klientów…

2019-07-31

Długość naszego życia


#dumnizubezpieczeń, #ubezpieczenia, #wiedza

Aby właściwie oszacować wysokość składki w ubezpieczeniu na życie, potrzebna jest wiedza, jak długo nasi ubezpieczeni pożyją, a ilu z nich umrze w kolejnych latach. Bazowym instrumentem są tablice trwania życia. Na ich podstawie można przewidzieć, jak długo (statystycznie) będzie jeszcze żył ubezpieczany właśnie człowiek i na jak długi czas, zależnie od modelu umowy, należy rozłożyć opłacanie składki lub wypłatę renty.

2019-06-10

#historiaubezpieczeń: życiówka, cz. 1


#wiedza

Znacie historię ubezpieczeń życiowych? Ale taką naprawdę odległą? Cofnijmy się wspólnie… aż do starożytności!
To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze umowy o cechach dzisiejszych polis życiowych. Wiele funkcjonujących stowarzyszeń rzemieślników, kupców, wojskowych czy artystów zapewniało swoim członkom pomoc w razie zdarzeń losowych.

2019-03-22